Ontwerp-Transitievisie Warmte 1.0

20-05-2021
1664 keer bekeken 2 reacties

Nieuws

In 2050 verwarmen we onze gebouwen niet meer met aardgas. Dat is een stevige uitdaging die op ons afkomt. Met de Ontwerp-Transitievisie Warmte geven we als gemeente de lijnen aan voor de periode 2021-2025.

We kijken ook naar de langere termijn: welke doelen stellen we ons voor 2030 en in welke buurten van Veenendaal kunnen we de eerste stappen zetten? Hoe past dat in het  eindbeeld voor 2050?

Er zijn veel zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie. En terecht, want als niet iedereen mee kan doen, gaan we het niet redden. Daarom willen we een balans vinden: met elkaar werken aan de toekomst, met aandacht voor de uitdagingen waar we nú voor staan. We hebben iedereen in Veenendaal nodig!

 

inwoners

icoon inwoners aardgasvrij duurzaam veenendaalVeel inwoners van Veenendaal vinden het nodig om te stoppen met aardgas, maar maken zich zorgen over de kosten en het tempo van de veranderingen. Daar waar we de komende jaren verder plannen gaan ontwikkelen, doen we dat samen met inwoners. Goede financiering voor de plannen is een voorwaarde om tot uitvoering over te gaan. De komende jaren gaan we als eerste stap aan de slag met verduurzamen van gebouwen. Hoe kleiner de energievraag, hoe kleiner uiteindelijk de stap naar aardgasvrij.

Bedrijven

icoon bedrijven aardgasvrij duurzaam veenendaalVoor bedrijven geldt óók dat ze in 2050 geen aardgas meer kunnen gebruiken voor verwarming van de gebouwen. Veel bedrijven zijn zich hier nog niet van bewust. We zetten daarom stevig in op communicatie. Eerste berekeningen voor het  bedrijventerrein De Faktorij en De Vendel laten zien dat voor bedrijven de maatregelen
naar aardgasvrij vaak goedkoper zijn dan voor woningen. We willen subsidie aanvragen zodat bedrijven in dit gebied, die dit willen, de kans hebben om in een vroeg stadium de stap naar aardgasvrij te zetten. Zo zetten we kostenefficiënt in op aardgasbesparing.

De toekomst

icoon toekomst aardgasvrij duurzaam veenendaalHet is weinig kansrijk om in Veenendaal al vóór 2030 hele wijken van het aardgas te halen. De grootste kans om in 2030 van het aardgas te gaan, ligt bij het verder uitfaseren van aardgas in Veenendaal-oost. Maar ook daar is betaalbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Wel zijn er kansen om grootschalig aardgas te besparen, bijvoorbeeld door te isoleren, anders te gaan koken en door over te stappen op (hybride-) warmtepompen. Richting 2050 moeten we extra stappen zetten. 

Participatie

icoon participatie aardgasvrij duurzaam veenendaalBewoners en bedrijven zijn tot nu toe op verschillende manieren betrokken bij de onderzoeken. De komende jaren wordt communicatie en participatie nóg belangrijker, omdat we gezamenlijk plannen gaan maken voor een aantal buurten. We willen ‘klein
beginnen’; draagvlak creëren; vertrouwen opbouwen via ambassadeurs in de buurt en bewoners/bedrijven vanaf een vroeg moment betrekken. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Veenendaal aan de slag!

 

Wat kan jij nu doen?

Er zijn drie uitgangspunten voor de aardgasvrije toekomst voor Veenendaal. De oplossingen moeten betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn. Betaalbaarheid staat daarbij voorop. Momenteel zijn alternatieven voor aardgas nog te duur om grootschalig in te zetten zonder subsidie. In de komende jaren blijft isoleren en besparen belangrijk. Maar ook de overstap naar bijvoorbeeld inductie koken of een (hybride-) warmtepomp is vaak al mogelijk.

3-sporenaanpak

In de periode tot 2030 zetten we in op aardgasbesparing in heel Veenendaal. Daarbij zijn er in de ene buurt meer kansen op korte termijn dan in andere buurten. Er zijn daarom zeven buurten waar we de komende jaren een specifiek plan maken voor aardgasbesparing. Waar renovatie en herstructurering plaatsvindt liggen er ook extra kansen. Het succes van deze aanpak staat of valt met de samenwerking met de inwoners en bedrijven in Veenendaal.

sporenaanpak kaart Veenendaal

Ontwerp-visie

De Ontwerp-Transitievisie Warmte wordt 15 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de visie ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken en is er de mogelijkheid om een reactie te geven. Zo willen we een zorgvuldig proces doorlopen en heeft iedereen kans om te reageren.

 

Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2050

Tegelijk met het plan voor een aardgasvrij Veenendaal maakt de gemeente ook een Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2050 voor de periode 2022-2025. Ook dat plan legt het college 15 juni aan de gemeenteraad voor. Het Programmaplan vormt de vertaling naar de praktische aanpak en is een vervolg op het programmaplan 2017-2021. Hierin zijn de concrete energieambities voor de komende 4 jaar uitgewerkt, die toewerken naar een energieneutrale leefomgeving. De uitvoering van de Transitievisie Warmte, het aardgasvrij maken van Veenendaal, valt onder ‘de paraplu’ van het Programmaplan.

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

2  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Jan van Beek voorzitter hvpv 03-06-21 om 15:53

  1. Wat gaat u doen wanneer uit toekomstige Wijk Uitvoeringsplannen (WUP) blijkt dat woonlastenneutraliteit niet kan worden gegarandeerd?
  2. Ten aanzien van beschikbare middelen: wat is beleid indien gekozen moet worden tussen beschikbaarheid van woningen en verduurzaming daarvan?
  3. Wat denkt u van waterstof dan kunnen de gas leidingen gewoon blijven zitten.
  4. Wat als straks de subsudies af geschaft worden.
  5. Alleen inzetten op elektriciteit lijkt mij niet handig Monopoly positie

Hans van Dam 18-06-21 om 10:18

Ik begrijp dat de Transitievisie Warmte 1.0 vanaf het positieve raadsbesluit van afgelopen dinsdag 15 juni gedurende 6 weken ter inzage ligt en betrokkenen kunnen inspreken.

Het zou enorm helpen als het document alvast op deze site wordt gepubliceerd zodat mensen zich kunnen inlezen.

Eigenlijk is het sowieso niet meer van deze tijd dat je alleen op een fysiek document kunt reageren. Waarom kan niet een online consultatie worden georganiseerd?
Online consultaties worden ook al door de nationale overheid en de Europese unie aangeboden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.