College stemt in met plan voor aardgasvrij Veenendaal

19-05-2021
826 keer bekeken 0 reacties

Nieuws

Hoe gaat Veenendaal aardgasvrij worden? Elk bedrijf en elke woning in Veenendaal moet in 2050 aardgasvrij zijn. Zover is het nog lang niet. Maar we werken nu al hard aan het plan voor een aardgasvrije toekomst: de transitievisie warmte. Het college is nu ingestemd met dit plan.

Het plan wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadscommissievergadering van juni wordt dit onderwerp ook besproken.

“De komende jaren ligt onze focus op het verduurzamen van woningen, bedrijven en maatschappelijke instellingen, zodat straks de stap naar aardgasvrij niet meer zo groot is.”  vertelt wethouder Marco Verloop. Betaalbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Lees meer over de Ontwerp-Transitievisie Warmte 1.0.

Al in maart 2020 namen college en gemeenteraad een besluit over de eerste stap naar een aardgasvrij Veenendaal met de Transitievisie Warmte 0.1.  In de periode daarna is uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiktheid van deze verkenningswijken en begin 2021 is dit in de visie 0.5 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. In de afgelopen maanden zijn de uitkomsten van de onderzoeken vertaalt naar het plan waar het college nu mee heeft ingestemd.

 

Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2050

Tegelijk met het plan voor een aardgasvrij Veenendaal maakt de gemeente ook een Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2050 voor de periode 2022-2025. Ook dat plan legt het college in juni aan de gemeenteraad voor. Het Programmaplan vormt de vertaling naar de praktische aanpak en is een vervolg op het programmaplan 2017-2021. Hierin zijn de concrete energieambities voor de komende 4 jaar uitgewerkt, die toewerken naar een energieneutrale leefomgeving. De uitvoering van de Transitievisie Warmte, het aardgasvrij maken van Veenendaal, valt onder ‘de paraplu’ van het Programmaplan.

 

Participatie

participatie aardgasvrij duurzaam veenendaalVanaf de start in januari 2020 is, ondanks de coronabeperkingen, een aantal participatie-acties uitgezet. In januari 2020 bezochten meer dan 150 inwoners de informatiemarkt. Met de klankbordgroep, die we tijdens deze avond vormden, hebben we een aantal bijeenkomsten gehouden. En ook het inwonerspanel is geraadpleegd met een enquête. Er zijn diverse acties uitgezet om de website www.duurzaamveenendaal.nl onder de aandacht te brengen. Hier is ook sinds september 2020 de 0.1 versie van de Transitievisie Warmte te vinden. In september 2020 ontvingen alle bewoners van de verkenningswijken een brief. En in de afgelopen maanden zijn telefonische enquêtes uitgevoerd bij inwoners en bedrijven.

 

Na de vaststelling Transitievisie Warmte 1.0 en Programmaplan ENV 2050

In juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel voor een aardgasvrij Veenendaal. Na een positief besluit van de raad, ligt de (Ontwerp-)Transitievisie Warmte 1.0 zes weken ter inzage.

De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar herzien. Ook het (Ontwerp-)Programmaplan Energieneutraal Veenendaal wordt in juni door de gemeenteraad behandeld. Na een positief raadsbesluit ligt het (ontwerp-) programmaplan eveneens zes weken ter inzage. Het programmaplan wordt steeds voor een periode van vier à vijf jaar opgesteld.

 

Proeftuinaanvraag Bedrijventerrein Faktorij/De Vendel

Voor het verduurzamen van Bedrijventerrein Faktorij/De Vendel wordt  een subsidie aangevraagd, een Proeftuinaanvraag. Zo willen we bedrijven stimuleren om hun gebouwen duurzamer te maken en een goede stap naar een duurzame toekomst te doen. Lees meer over deze aanvraag

 

De Buurtuitvoeringsplannen

De volgende stap in het aardgasvrij maken van woningen in Veenendaal is het maken van zogenaamde Buurtuitvoeringsplannen. Als de besluitvorming definitief is, wordt gestart met communicatie en participatie met de eerste buurten. Samen met inwoners en bedrijven worden gesprekken gestart. Ook spontane buurtplannen kunnen inwoners aanmelden. Meer weten? Kom langs bij Trefpunt #duurzaam, Passage 24. 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.