Veenendaal Schoon gaat niet door

Moderator^ SK March 13, 2020
119 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Mandy van Berkel en Bjurn Snel zijn de Schone Buurt-coaches van Veenendaal. Zij informeren inwoners actief over zwerfvuil en afvalscheiding en beantwoorden vragen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"185810"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Doe ook mee!

Helaas moeten we besluiten om de Veenendaal Schoon-weken niet door te laten gaan van 16 tot en met 26 maart in verband met het Coronavirus.

We volgen als gemeente de richtlijnen van het RIVM en we willen geen enkel risico nemen.

Hopelijk kunnen we de Veenendaal Schoon-weken op een later tijdstip in het voorjaar toch door laten gaan. Daarover lees je dan meer in de Rijnpost of op sociale media.

Meer informatie over het virus? Volg onze liveblog op https://www.veenendaal.nl/info-over-de-gemeente/actueel/betrouwbare-informatie-over-het-coronavirus

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings