Beleid gemeenteHet beleid van gemeente Veenendaal hangt samen met ontwikkelingen in de regio, Nederland, en daarbuiten. Dit geldt ook voor beleid op het gebied van klimaat en energie.

Beleid gemeente

De aarde warmt op. Hierdoor stijgt de zeespiegel en wordt het weer extremer. Zo komen er steeds meer periodes met langdurige droogte, maar krijgen we ook vaker wateroverlast en overstromingen. Daarnaast zorgt de opwarming van de aarde voor het verdwijnen van planten en diersoorten.

Om klimaatverandering te beperken hebben 195 landen, waaronder Nederland, het VN-klimaatakkoord ondertekend. Hierin hebben we afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius (zo mogelijk 1,5 graden Celsius).

De EU-lidstaten hebben het VN-klimaatakkoord ondertekend. De EU wil onder andere de uitstoot van het broeikasgas CO2 beperken. Dit is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en bijvoorbeeld vrijkomt bij de verbranding van aardgas. Tegen 2030 moet de uitstoot van dit gas met minimaal 40 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 wil de EU vrijwel CO2-neutraal zijn.

 

Nationaal klimaatbeleid

Nederland heeft een nationaal klimaatakkoord om de internationale doelen te kunnen uitvoeren. Dit akkoord gaat verder dan de Europese doelen: Nederland wil 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 mag er bijna geen uitstoot meer zijn. Eén van de afgesproken maatregelen is het opwekken van duurzame energie ter vervanging van aardgas.

 

Regio Foodvalley

Elke regio maakt plannen om ons nationaal klimaatakkoord te realiseren. Dit heet de Regionale Energiestrategie (RES). Ook regio Foodvalley, waartoe Veenendaal behoort, heeft een strategie gemaakt. Deze vind je hier.

In de RES staat welke energiedoelstellingen er zijn en wanneer deze gehaald worden. Alle energie die we gebruiken wekken we in 2050 duurzaam op. In 2030 zal er al een grote stap gemaakt zijn dankzij meer zonne- en windenergie. Ook wordt er gezocht naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen.

Lees meer over de RES op deze pagina.

 

Gemeente Veenendaal

Alle bovenstaande doelen en plannen werken door op onze gemeente. Elke gemeente heeft een plan om in 2050 van het aardgas af te gaan. Dit heet de Transitievisie Warmte. Ook de gemeente Veenendaal heeft zo’n plan. Buurt voor buurt vervangen we aardgas door een duurzame bron. Ben je benieuwd wat de plannen concreet voor jou betekenen? Ga dan naar onze aardgasvrij pagina of lees hier meer over de Transitievisie Warmte van de gemeente Veenendaal.
 

Programmaplan Energieneutraal Veenendaal
Het programma Energieneutraal Veenendaal (ENV) van de gemeente werkt aan een aardgasvrij Veenendaal. Hoe we dit willen aanpakken, staat in het Programmaplan. Het programmaplan vormt voor inwoners, ondernemers en de gemeenteraad de concrete uitwerking van de deelvisies van de energie-ambities, zoals de RES en de Transitievisie Warmte. We volgen daarbij de kaders van de Omgevingsvisie.

Met de jaarlijkse effectmeting houden we de status, prestatie en doelen bij van het programma. Deze gaat in op de status, prestaties en doelen bij van het programma Energieneutraal Veenendaal. In 2022 werd de effectmeting voor het eerst opgesteld. Hiermee is de nulmeting in beeld gebracht, wat ons helpt bij het monitoren van de effecten van toekomstige inspanningen.
 

Soortenmanagementplan
Met de stappen richting een aardgasvrij Veenendaal gaan steeds meer inwoners en bedrijven isoleren. Hiermee wordt het ook belangrijker dat isolatie op een natuurvriendelijke manier gebeurt om kwetsbare soorten te beschermen. De gemeente is bezig met het opzetten van een Soortenmanagementplan, een biodiversiteitsplan om kwetsbare soorten in kaart te brengen.


CO2-prestatieladder
Terwijl we toewerken naar een aardgasvrij Veenendaal, helpt de CO2-prestatieladder de gemeentelijke organisatie om inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot. Op deze pagina vind je meer informatie over dit meetinstrument.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.