Verduurzaam je school

Moderator^ TC October 24, 2019
236 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Energiemanager Sten Swanenberg krijgt veel vragen van organisaties en clubs over verduurzaming. Bekijk de vragen en tips.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"186011"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

 

Doe ook mee!

Energie besparen op school. Goed idee! Maar hoe? Er is nu hulp voor schoolbesturen! Zo is er de Beslisboom Verduurzaming Scholen.

De beslisboom geeft inzicht in mogelijke maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures. Dit helpt schoolbesturen van het PO en VO om een globale aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun schoolgebouw. 

Ook kleine maatregelen helpen

Naast integrale maatregelenpakketten dragen kleine maatregelen ook al bij aan een duurzamere school. Denk aan de verwarming lager zetten, het inzichtelijk maken van het energieverbruik en in gesprek gaan met leerlingen en leerkrachten over wat zij zelf kunnen doen om energie te besparen. 
Wil je direct aan de slag met je schoolgebouw? Dan kan je een startpakket aanvragen met daarin processtappen, tips en informatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Sten staat voor je klaar!

Heb je vragen over het verduurzamen van je schoolgebouw? Uiteraard staat onze energiemanager Sten Swanenberg voor je klaar! Neem contact op via energiemanagerSten@veenendaal.nl of 06- 14 36 79 78.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings