Ichthus College maakt werk van duurzaamheid! 

Moderator^ TC February 12, 2020
592 keer bekeken 2 comments

Tips en vragen van anderen

Energiemanager Sten Swanenberg krijgt veel vragen van organisaties en clubs over verduurzaming. Bekijk de vragen en tips.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"186011"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

 

Doe ook mee!

Al jarenlang maakt het Ichthus College werk van duurzaamheid. Bart Adema, directeur bedrijfsvoering van het Ichtus college, vertelt ons hierover:

“We hebben veel quick wins uitgevoerd en ook een aantal projecten met een grotere impact, zoals het plaatsen van kozijnen met isolerende beglazing, ledverlichting in de verkeersruimtes en nieuwe luchtbehandelingskasten. 

Voor de zomer hebben wij de Erkende Maatregelenlijst Informatieplicht energiebesparing ingevuld. Dit is een lijst met energiebesparende maatregelen die is opgesteld door de rijksoverheid. Vanuit deze lijst is gebleken dat wij nog een klein aantal relatief kleine activiteiten moeten gaan uitvoeren. Deze activiteiten zijn nu begroot en zullen wij in 2020 gaan uitvoeren. 

Ook de komende jaren willen we actief aandacht blijven geven aan het onderwerp ‘duurzaamheid’. Niet alleen in het praten over hoe het beter kan, maar ook over hoe het beter moet en hoe we het anders gaan doen. 

Energiescan als basis

Een goede basis voor het maken van een plan is te starten met een energiescan van ons gebouw. We hebben een scan laten uitvoeren. We zijn erg blij te kunnen melden dat wij voor ons gebouw label A hebben behaald. Zeker voor het bouwdeel uit 1990 is dat een mooie prestatie waar we trots op zijn. 
Wij vinden dat ons elektra verbruik omlaag moet kunnen. Daarvoor gaan we de komende jaren gefaseerd onze lokaalverlichting van gebouw B van tl door led vervangen. 

(Elektrisch) fietsen stimuleren

Ook willen we het voor onze leerlingen en medewerkers aantrekkelijker maken door het elektrisch fietsen te faciliteren. Zo hebben wij oplaadpunten voor leerlingen en medewerkers om de batterij van de fiets op school op te laden. Komend jaar zal er zelfs een elektrische dienstfiets worden aangeschaft om de dienstkilometers op de fiets te stimuleren en er minder kilometers per auto afgelegd gaan worden. (daarnaast staan er ook ‘normale’ fietsen de collega’s ter beschikking). Gezond voor de medewerker en het milieu. 

 

Terrein vergroenen

Ook het terrein ontkomt niet aan de duurzaamheidswensen. Voor het terrein zijn we plannen aan het ontwikkelen. Dit doen we ook samen en in overleg met de leerlingenraad. Met fase 1 zijn we gestart, namelijk het voorplein. We willen het buitenterrein meer ontharden en vergroenen. Dat doen we door in deze fase het planten van een elftal extra bomen met extra zitmeubilair. Ook worden er een heel aantal nestkastjes voor mezen geplaatst. De komende twee jaar volgen nog fase 2 en 3 waarbij we denken aan het verwijderen van bestrating op het achterplein en het planten van meer groen en het bijplaatsen van gevarieerd zitmeubilair. Verder zijn we in gesprek met de gemeente of we het hemelwater kunnen afkoppelen.
 

De lat kan hoger!

Dat betekent niet dat er niets meer te verbeteren valt. We leggen de lat hoger. Vandaar dat we dit onderwerp ook op hebben genomen in ons schoolplan voor de komende vier jaren. In 2020 komt er een werkgroep om het thema duurzaamheid in concrete plannen voor te leggen aan het College van Bestuur.”

Images

Comment

Twitter

2  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Jos Martens Holland Sport Systems February 13, 2020

Het Ichtus College heeft gekozen voor ons duurzaam buitenmeubilair van 100% gerecycled kunststof! Het vermelden waard, lijkt mij!

anonieme leerling ichthus March 05, 2020

ze gooien wel al het afval op een hoop, hoe bedoel je duurzaam...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings