Reinaerde krijgt bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

Moderator^ TC February 20, 2020
118 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Energiemanager Sten Swanenberg krijgt veel vragen van organisaties en clubs over verduurzaming. Bekijk de vragen en tips.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"186011"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

 

Doe ook mee!

Reinaerde, zorginstelling voor mensen met een beperking, heeft deze week een bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg ontvangen. Dit hebben ze gekregen voor het verduurzamen van zes locaties, waaronder hun locatie in Veenendaal. Wethouder Marco Verloop heeft het certificaat uitgereikt.

Reinaerde heeft verduurzaamd door onder andere het aanbrengen van LED-verlichting, installeren van zuinige CV-ketels, inkopen van groene energie en het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings