Stappenplan voor verduurzaming

ProfielfotoModerator^ IL May 28, 2019
349 keer bekeken 0 comments
Bij het energieloket krijgen we heel veel vragen binnen. Soms willen we een vraag niet alleen beantwoorden, maar juist ervaringen van andere inwoners ophalen.

Tips en vragen van anderen

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Tips en vragen van anderen","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187263"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf je vraag in het forum

Doe ook mee!

Er is geen standaard proces naar verduurzaming. Daarom is het aan te raden om deze verschillende stappen te volgen.

  • De eerste stap is om u af te vragen hoe het gebouw ervoor staat.
  • Daarna kan een kostenraming gemaakt worden en ingezet worden op bijvoorbeeld isolatie – om te beginnen de bergingen, maar ook plafonds en ramen (eventueel met HR++ glas). Ook  naad- en kierdichting binnen het gebouw is belangrijk.
  • De energie die nodig is voor de gezamenlijk ruimtes (denk aan een lift, verlichting enz.) kan duurzaam opgewekt worden via zonnepanelen. 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings