Duurzaamheidslening

2264 keer bekeken 6 comments

Bekijk de mogelijkheden

Op dit moment is het niet mogelijk om een duurzaamheidslening aan te vragen. Het budget van februari 2020 is op. U kunt in het najaar 2020 weer een duurzaamheidslening aanvragen. Dan komt nieuw budget beschikbaar.

Met de duurzaamheidslening kunt u energiemaatregelen in uw woning financieren, zoals isolatie, zonnepanelen een groen dak of een warmtepomp.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • U bent eigenaar-bewoner van de woning in Veenendaal
  • U kunt een lening aanvragen voor minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
  • U bent nog niet begonnen met de maatregelen

Hoe vraagt u de lening aan?

Het aanvraagproces verloopt in 2 stappen. Pas als de gemeente en de SVn akkoord zijn, krijgt u daadwerkelijk de duurzaamheidslening toegekend.

Stap 1: beoordeling door de gemeente

Stuur de volgende documenten via het e-mailadres duurzaamheidslening@veenendaal.nl aan de gemeente:

  • kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • meest recente WOZ waarde van uw huis
  • getekende en gedateerde offertes met de maatregelen. Op de offerte moet de datum staan waarop de offerte is opgesteld en de handtekeningen van de leverancier en de aanvragers. De offertes mogen niet ouder dan 2 maanden zijn.

Vervolgens stuurt de gemeente u via e-mail een aanvraagformulier. U vult dit formulier in en stuurt het terug aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en stuurt u hierover een brief. 

Stap 2: financiële toets door SVn

In de toewijzingsbrief van de gemeente staat een link naar het formulier van SVn. SVn bekijkt of u aan alle financiële voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie over de financiele toets op de website van SVn.

Vragen over de duurzaamheidslening

Als u vragen heeft over de beoordeling door de gemeente, kunt u die via e-mail stellen via duurzaamheidslening@veenendaal.nl. Vragen over de lening zelf stelt u aan SVn via 088-2539400 of via leningenbeheer@svn.nl.

Comment

Twitter

6  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Anoniem September 05, 2019

Mag er tussentijds extra afgelost worden zodat de lenig eerder dan 10 jaar is voldaan?

Moderator^ TC September 12, 2019

Hallo Anoniem. Dank voor je vraag! Tussentijds aflossen (geheel of gedeeltelijk) is zeker mogelijk, zonder extra kosten. Kijk voor meer informatie op www.svn.nl/veelgestelde-vragen/alles-over-mijn-lening/aflossen

Suzanne van Kooten February 05, 2020

We krijgen 2 maart de sleutel van onze nieuwe woning waar we o.a. gaan aanbouwen met een nieuwe pui met triple plus glas, zonnepanelen en overal nieuwe kozijnen en glas. Hoe kan ik het aanpakken gezien we geen woz overzicht hebben. En zijn offertes voldoende of moet het al volledig betaald zijn?

Hans February 06, 2020

Hoeveel rente betaal ik op de lening?

Moderator^ TC February 06, 2020

Hallo Suzanne, je kan een duurzaamheidslening aanvragen als je daadwerkelijk eigenaar EN bewoner bent van de koopwoning. Je kan dus pas een duurzaamheidslening aanvragen als je officieel eigenaar bent en ingeschreven staat in het BRP. Voor die tijd kan je de lening niet aanvragen.Als je eigenaar EN bewoner bent, kun je het eigendomsbewijs of koopovereenkomst meesturen.
De offertes zijn voldoende, deze hoeven nog niet volledig betaald te zijn. Het is belangrijk dat je nog niet begonnen bent met de maatregelen als je de lening aanvraagt.
Als je zeker wilt weten of je in aanmerking komt voor de lening, stuur dan een mail naar duurzaamheidslening@veenendaal.nl.

Moderator^ TC February 06, 2020

Hallo Hans, het rentetarief is gunstig, het exacte percentage weet ik zo niet. Dit vraag ik voor je na.

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings