Bekijk het beleid windenergie op en rondom Veluwe

Categorie├źn

  • Gemeente en regio

Provincie Gelderland past haar beleid voor windenergie aan om de wespendief te beschermen. Dit heeft invloed op nieuwe windmolens op en rondom de Veluwe, en die hoger zijn dan 25 meter. Eerst is er milieuonderzoek gedaan. Je kan het ontwerpbeleid en het Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe nu zes weken lezen en hierop reageren. Kijk op www.gelderland.nl voor meer informatie.

Eind 2022 besloten de gedeputeerde staten van Gelderland al dat er vanwege de wespendief geen windmolens kunnen komen op de Veluwe en 1 km daaromheen. En dat er in een cirkel van 1 tot 8 km nog ruimte is voor 1 tot 2 windparken. Maar alleen als deze in juli en augustus overdag een stilstandvoorziening hebben.

Het besluit is nu uitgewerkt in een voorgenomen beleid en onderbouwd met het milieuonderzoek. In het voorgenomen beleid staat een aanvullende optie. Bij een stilstandvoorziening in de maanden mei tot en met augustus is er geen risico op ongelukken. Daarom geldt er geen beperking in het aantal windturbines of parken.

Veenendaal

Een deel van het onderzoeksgebied van 1-8 km zone rond de Veluwe ligt ook in de provincie Utrecht (Veenendaal, Renswoude en Rhenen). Daarmee kan ook de provincie Utrecht het Gelders milieuonderzoek gebruiken voor hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld voor besluiten die zij willen nemen over kansrijke gebieden voor windenergie in provincie Utrecht.

Windmolens Ede

Ede is op dit moment niet actief op zoek naar plekken voor windmolens. De gemeente is in afwachting van een definitief besluit over de bescherming van de wespendief en landelijke normen voor windmolens. Daarnaast speelt het volle stroomnet een rol.