Geef je mening over windenergie in Utrecht

Categorieën

  • Gemeente en regio

Provincie Utrecht onderzoekt welke plekken geschikt zijn voor windmolens. Volgens de provincie is windenergie nodig om de doelen voor duurzame energie te behalen. Inwoners kunnen nu hun mening geven over wat zij belangrijke onderwerpen vinden rondom windenergie. Tot 29 oktober is er hiervoor een online raadpleging. Doe jij ook mee?

Met de raadpleging kunnen inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden bij windenergie in de hele provincie. Het gaat dus niet om precieze locaties.

Als Veenendaler kan jij ook meedoen. Elk gezinslid kan de raadpleging via utrechtwind.raadpleging.net  invullen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie. Laat dus van je horen!

Windenergie en Veenendaal

Provincie Utrecht denkt dat windenergie nodig is om de doelen voor duurzame energie in 2030 te behalen. De uitkomsten van het onderzoek van de provincie worden aangeboden aan de gemeenten. Zij, én de provincie, kunnen die informatie gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor windenergie.

Gemeente Veenendaal zet in op zon op dak. Wij vinden grote windmolens in en op korte afstand van Veenendaal niet wenselijk. Veenendaal is dichtbebouwd en we willen voorkomen dat een grote groep inwoners hinder ondervindt van windmolens. Kijk voor meer informatie op onze pagina over de regio.

Burgerforum

Na deze raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Een burgerforum is een groep gelote inwoners (in dit geval 100) die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een bepaald onderwerp. Deze groep gaat met de provincie dieper in op de resultaten van de raadpleging. De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden. 

Wie wil meedoen aan het burgerforum kan dat laten weten via een vraag in de raadpleging. Als meer dan 100 inwoners zich aanmelden, wordt een loting gedaan. Meedoen aan het burgerforum kost je 4 dagdelen in november. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor het meedoen.

Meer informatie

Lees het hele persbericht van provincie Utrecht op www.provincie-utrecht.nl.