Geen Rijksbijdrage, wél verduurzaming De Faktorij en De Vendel

Categorieën

  • Bedrijfspand
  • Gemeente en regio
  • Mijn buurt van het gas af

Het Rijk heeft de subsidieaanvraag voor het verduurzamen van De Faktorij en De Vendel niet toegekend. Dat is natuurlijk jammer, maar duurzame plannen voor dit bedrijventerrein gaan wél door.

Uit onderzoek blijkt dat er op het terrein kansen zijn om op termijn gebouwen ‘van het gas af’ te halen. Het gebied heeft 34 woningen en 312 bedrijven. In het oostelijk deel ‘De Vendel’ zijn vooral kantoorpanden, en het westelijke deel ‘De Faktorij’ heeft meer industriële bedrijven.

Net als 46 andere gemeenten stuurde de gemeente Veenendaal een aanvraag in voor een ‘proeftuin aardgasvrije wijken’. Daarvoor vond ook een bijeenkomst in het gebied plaats. Ondanks dat we de bijdrage dus niet krijgen, kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

“Natuurlijk vinden we het heel erg jammer dat we de bijdrage niet hebben gekregen”, zegt wethouder Marco Verloop. Daarmee hadden we grote stappen kunnen zetten de komende jaren. “Maar we gaan zeker aan de slag op het bedrijventerrein, maar nu met kleinere stappen, samen met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en de inwoners en ondernemers in het gebied!”

Samen aan de slag

Ook de nieuwe voorzitter van de BOV-commissie Duurzaam Ondernemen, Kees Boot, is teleurgesteld, maar ziet ook kansen. “Juist op de bedrijventerreinen moeten we samen aan de slag; iets waarvoor mijn voorganger René van Holsteijn zich ook jaren voor ingezet heeft. We zien met het veranderende klimaat hoe nodig verduurzamen is. Bedrijven kunnen en moeten dit opnemen in hun planning.”

In de komende weken ontvangen bewoners en ondernemers een brief waarin zij worden gevraagd deel te nemen aan een klankbordgroep. Samen met de BOV, inwoners en ondernemers wordt de komende maanden en jaren gewerkt aan het verduurzamen van het bedrijventerrein.

Dat zal voor het ene bedrijf met grote stappen zijn. Er zijn zelfs al bedrijven die al volledig aardgasvrij zijn! Voor andere bedrijven gaat dat met kleinere maatregelen. Het belangrijkste is dat iedereen doet wat in zijn of haar vermogen ligt richting een duurzame en aardgasvrije toekomst.

Hou Duurzaamveenendaal dus goed in de gaten voor het laatste nieuws rondom het verduurzamen van De Faktorij en De Vendel!