Gemeente Veenendaal behaalt certificaat CO2-prestatieladder

Categorieën

  • Gemeente en regio

Veenendaal wordt energieneutraal. Ook de gemeentelijke organisatie werkt er hard aan om haar CO2-uitstoot te verminderen. Om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot en het verminderen hiervan, heeft de gemeente zich laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

“Deze certificering houdt ons scherp op weg naar een energieneutraal Veenendaal. Ik vind het heel belangrijk dat de gemeentelijke organisatie hierin het goede voorbeeld geeft” vertelt wethouder Marco Verloop.

De certificering is onderdeel van het programma Energieneutraal Veenendaal. In 2050 wil Veenendaal energieneutraal zijn. Ook in de gemeentelijke organisatie is hiervoor nog heel wat werk te verzetten. In 2028 wil de gemeente al 40% CO2-reductie behalen ten opzichte van 2019.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder kent vier invalshoeken: inzicht verkrijgen in de uitstoot van de organisatie, CO2-reductie realiseren, transparantie in communicatie hierover en tot slot deelname aan initiatieven om CO2 te verminderen. Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. De gemeente is door een onafhankelijke instantie beoordeeld op deze activiteiten en is nu gecertificeerd op niveau 3 (van 5). De gemeente gaat de komende jaren verder om een certificering op een hoger niveau te behalen.

Aan de slag!

40% CO2-reductie in 2028 willen we behalen door bijvoorbeeld een verdiepingsslag te maken op het energieverbruik, het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, nog meer elektrische wagens en machines in te kopen en te blijven kiezen voor groene stroom. Ook de medewerkers van de gemeente worden gestimuleerd hun eigen bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door vaker te kiezen voor het OV in plaats van de auto, ongebruikte apparaten nog vaker uit te schakelen en eigen verduurzamingsideeën te delen in de organisatie.

In 2020 heeft de gemeente al een CO2-reductie van 11% gehaald, ten opzichte van 2019. Dit komt onder andere door minder brandstof- en gasverbruik, en voor een groot deel door minder elektraverbruik (“indirecte emissie”).