Gemeente Veenendaal behoudt certificaat CO2-prestatieladder

Categorieën

  • Gemeente en regio

Gemeente Veenendaal werkt er hard aan om haar CO2-uitstoot te verminderen. Dit doen we onder andere met de CO2-prestatieladder, een instrument om onze voetafdruk te meten. Vorig jaar zijn we gecertificeerd op niveau 3. Onlangs is de gemeente positief beoordeeld. We behouden daarmee het certificaat.

Met de CO2-prestatieladder meten en volgen we ons energieverbruik en onze uitstoot. We willen toe naar een vermindering van 40% CO2 in 2028 ten opzichte van 2019. De CO2-prestatieladder kent vier invalshoeken die ons hierbij helpen: inzicht verkrijgen in de uitstoot van de organisatie, CO2-reductie realiseren, transparantie in communicatie hierover én deelname aan initiatieven om CO2 te verminderen.

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 ambitieniveaus. De gemeente is door een onafhankelijke instantie positief beoordeeld, en wederom gecertificeerd op niveau 3. Intussen blijven we hard werken aan het verkleinen van onze voetafdruk. Nieuw inzicht in een aantal aandachtspunten geeft ons de kans om van 2022 een bijzonder duurzaam jaar te maken.  

Lees meer over de CO2-prestatieladder