Imert Moret is de duurzame held van 2023

Categorieën

  • Gemeente en regio

Veenendaler Imert Moret is uitgeroepen tot Duurzame held van 2023. De inwoner van Dragonder-Oost zette zich het afgelopen jaar in voor verregaande verduurzaming van zijn woning én zijn buurt. Wethouder Marco Verloop (duurzaamheid) reikte hem maandag een bokaal uit.

Als inwoner zet Imert Moret zich al jaren in voor duurzaamheid. Zelf heeft hij zonnepanelen, vloerverwarming, een inductieplaat, en rijdt hij elektrisch. Ook gaat hij een warmtepomp nemen. Voor deze aanschaf maakte hij gebruik van de regeling voor innovatieve warmtetechnieken; een subsidie specifiek bedoeld voor Dragonder-Oost.

Het afgelopen jaar werd hij lid van de meedenkgroep in Dragonder-Oost. Deze groep bekijkt samen met de gemeente hoe de buurt het beste van het aardgas af kan gaan. Dragonder-Oost is een van de eerste buurten waar een plan voor aardgasvrij wonen wordt gemaakt. Imert is actief betrokken bij het uitwisselen van kennis, die onmisbaar is voor het aardgasvrij maken van zijn buurt.

Leren van elkaar

Wethouder Marco Verloop (duurzaamheid): “Imert staat bekend als een inwoner die zich onderscheidt door zijn bescheidenheid en vastberadenheid. Door te vertellen over de obstakels die hij tijdens het verduurzamen tegenkwam, effent hij het pad voor anderen. Daarnaast is betaalbaarheid voor hem een speerpunt. In die zin sluiten zijn opvattingen perfect aan op de uitgangspunten die onze gemeente voor de energietransitie heeft opgesteld: betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar.

Imert laat zien hoe belangrijk het is om niet alleen zelf te verduurzamen, maar ook anderen te enthousiasmeren. Kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen zijn cruciaal in de energietransitie. Elke inwoner, elke organisatie: we kunnen allemaal van elkaar leren. Dragonder-Oost is de eerste buurt waarvoor we concrete plannen maken om van het aardgas af te gaan. In zekere zin neemt Imert zodoende niet alleen het voortouw in zijn buurt, maar in de hele gemeente.”

Stap voor stap duurzamer

Imert was erg verrast. “Wat leuk, dit had ik niet verwacht! We zijn een aantal jaren bezig met verduurzamen. Dat gaat stap voor stap. Zo namen we in 2018 zonnepanelen, en is het nu tijd om de cv-ketel te vervangen. Ook kijken we bij verbouwingen welke dingen we kunnen meenemen, zoals vloerverwarming. Ik denk graag na over de lange termijn. Daarom zit ik in de meedenkgroep. Ik besef dat je bij al die stappen anderen nodig hebt. Het delen van kennis trekt mensen over de streep. Kijken bij buren hoe dingen écht werken.”