Inzet blijft nodig om regionale energiedoelstelling te halen

Categorieën

  • Gemeente en regio

Regio Foodvalley wil in 2030 0,75 TWh grootschalige energie opwekken. Iedere twee jaar wordt de balans opgemaakt. In Regio Foodvalley blijkt dat 21% van de ambitie is gerealiseerd en er veel projecten en initiatieven zijn.

Maar het blijft nodig om nieuwe initiatieven te starten en waar mogelijk projecten te versnellen. 

In de Regionale Energie Strategie (RES) maakten gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke partners in 2021 afspraken over de energietransitie. Niet alleen in Regio Foodvalley gebeurde dit. Een totaal van 30 energieregio’s moeten ervoor zorgen dat in heel Nederland 35 TWh op land wordt opgewekt. Wethouder Verloop: “We concluderen dat het realiseren van projecten niet vanzelf gaat. In Veenendaal lopen we bijvoorbeeld tegen een overbelast stroomnet aan. Ik ben blij dat het Veense bedrijfsleven wil investeren in een duurzame toekomst en het vinden van oplossingen.”

Samen vooruit

De regio wil samen vooruit. Verloop: “Veenendaal kan het niet alleen. We hebben onze regio en samenwerkende partners nodig. Samen met de netbeheerders, de maatschappelijke partners en het bedrijfsleven krijgen we steeds meer zicht op de knelpunten en zoeken we naar oplossingsrichtingen. We geven aan waar we echt hulp nodig hebben van provincies of het rijk. De regiogemeenten zoeken elkaar op, werken samen en wisselen kennis uit. En ja, de moeilijke gesprekken over windturbines blijven we ook met elkaar voeren.”

Veenendaalse inzet

Veenendaal heeft weinig onbebouwde ruimte en levert daarom met een voorgenomen opwek van 0,045 TWh een relatief bescheiden bijdrage aan de regionale doelstelling. Daarvan is nu ca. 25% gerealiseerd. Verloop: “We willen graag met een aantal bedrijven starten met een proeftuin netcongestie. Daaruit kan duidelijk worden hoe we grote zonneprojecten realiseren zonder dat die een belasting vormen voor het net. Dat zou in Veenendaal weer tot mooie nieuwe initiatieven kunnen leiden.“

Veenendaal werkt programmatisch aan de energietransitie. Elk jaar wordt via een effectmonitor aangegeven welke resultaten zijn bereikt.

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES) van Regio Foodvalley vindt u op Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley | Regio Foodvalley.