Isoleren? Doe het natuurvriendelijk

Categorieën

  • Huis

De Raad van State bepaalde onlangs dat inwoners en bedrijven die gaan isoleren, eerst moeten onderzoeken of er vleermuizen in het pand zitten. Zo kunnen ze beter worden beschermd. In Veenendaal wordt de veiligheid van kwetsbare soorten geborgd door een algemeen onderzoek.

De Raad van State deed de uitspraak in een zaak tussen een isolatiebedrijf uit Best en het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Normaal gesproken moet iedereen die wil isoleren, dus eerst onderzoek laten doen naar beschermde diersoorten in het pand.

Hoe zit dit in Veenendaal?

Gemeente Veenendaal laat zelf één groot onderzoek uitvoeren om een aantal kwetsbare soorten voor de hele gemeente in kaart te brengen. Bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en huiszwaluwen  Hierom hebben we van de provincie Utrecht (tijdelijke) ontheffing gekregen van de Wet natuurbescherming voor deze diersoorten Als Veenendaler hoef je dus niet zelf onderzoek te laten uitvoeren. Dat bespaart veel tijd en geld als je wil isoleren.

Natuurvriendelijk isoleren

Een belangrijke voorwaarde is dat het isoleren wel natuurvriendelijk gebeurt. Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen vogels en vleermuizen de kans om uit je woning te gaan, voordat de werkzaamheden beginnen. Gaten waar deze dieren door naar binnen komen worden gedicht, terwijl ze wel nog naar buiten kunnen vliegen. Daarnaast zorgt het isolatiebedrijf voor vervangende verblijfsplaatsen met kleine ruimten in de spouw en kasten.

Je dient een natuurvriendelijk officieel goedgekeurde aannemer in te huren voor je isolatie. Welke aannemers dit zijn, zie je gemakkelijk op www.natuurvriendelijkisoleren.nl/woningeigenaar.

Wil je meer weten? Kijk op onze pagina over de bescherming van diersoorten.