Milieuonderzoek windenergie en natuur op Veluwe

Categorieën

  • Gemeente en regio

Provincie Gelderland wil een milieuonderzoek doen naar het effect van windturbines op natuur. Hiervoor hebben zij een onderzoeksagenda Windenergie Veluwe ter inzage gelegd. Hierin staat hoe en wat zij willen onderzoeken. Tot en met vrijdag 8 september kun je hierop reageren, ook als Veenendaler.

Het windbeleid wordt geactualiseerd om een kwetsbare roofvogel, de wespendief, te beschermen. Vanwege de wespendief zijn op en rond 1 km om de Veluwe geen windturbines toegestaan. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer zijn beperkt en onder voorwaarden windturbines toegestaan.

De milieu-informatie uit dit onderzoek maakt duidelijk wat de te verwachten effecten zijn voor de wespendief, van windturbines rond de Veluwe. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die de provincie Gelderland maakt bij het vast te stellen windbeleid.

Geef je mening

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht en Overijssel. Veenendaal valt ook in het onderzoeksgebied. Daarom kan er ook vanuit Veenendaal gereageerd worden op het milieuonderzoek. Provincie Gelderland gebruikt de onderzoeksresultaten voor beleid in haar eigen grondgebied. Provincies Utrecht en Overijssel kunnen de resultaten gebruiken voor hun afwegingen.

Op 24 augustus zijn er digitale informatiebijeenkomsten. Tot en met vrijdag 8 september 2023 is het mogelijk om jouw mening te geven over ‘de onderzoeksagenda Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe’. Meer informatie over de digitale bijeenkomsten én jouw inspraak vind je op www.gelderland.nl/planmerwindveluwe.

Aanvulling op lopend milieuonderzoek

Eerder startte de provincie een milieuonderzoek wind, zon en warmte. Zij doen hier onderzoek naar andere effecten van windenergie, zoals geluid en slagschaduw. Het nieuwe milieuonderzoek is een aanvulling hierop. Meer informatie over het lopende milieuonderzoek vind je op de website van de provincie Gelderland.