Onderzoek of warmte uit asfalt huizen kan verwarmen

Categorieën

  • Mijn buurt van het gas af
  • Huis
  • Gemeente en regio

Enkele duizenden woningen in Veenendaal zullen in de toekomst mogelijk duurzaam verwarmd worden met warmte uit asfalt. De gemeente en de provincie Utrecht hebben afgesproken zich hier samen hard voor te maken. Het gaat om bestaande en toekomstige woningen en andere gebouwen naast de N233.

De provinciale Rondweg-Oost N233 zal tussen 2024-2027 op de schop gaan. Dit stond al in de planning. De weg wordt over een lengte van 3,5 kilometer gereconstrueerd en krijgt 2x2 rijstroken. Verder wordt een kruispunt verdiept aangelegd en worden twee kruispunten aangepast.

Uit onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau blijkt het technisch realiseerbaar en financieel mogelijk haalbaar om bij deze reconstructie warmte uit het asfalt te halen en te gebruiken. In de bermen en geluidsschermen kunnen zonnepanelen verwerkt worden voor de opwek van duurzame elektriciteit en eventueel ook warmte.  

Wethouder Engbert Stroobosscher: “Als gemeente werken wij hard aan de warmtetransitie. Het is een mooie kans om een deel van onze woningen te verwarmen met de warmte uit het asfalt van de naastgelegen weg. Bovendien geeft dit extra energie om samen de verbreding van de Rondweg-oost zo snel als mogelijk te realiseren.”

Innovatief project

Asfaltcollectoren bestaan al langer, maar worden in Nederland nog beperkt toegepast. Nog niet eerder werd over een lengte van 3,5 km warmte uit asfalt gehaald om huizen te verwarmen. 

Vervolgstudie

De gemeente en de provincie gaan nu de haalbaarheidsstudie op detailniveau verder laten uitwerken. Hierin wordt verder onderzocht in welke mate de warmte bruikbaar is, welk deel van de warmte en tegen welke prijs door warmtebedrijven in Veenendaal kan worden  afgenomen, wat de aanleg en beheerkosten zijn van een geïntegreerd energiesysteem, welke subsidiemogelijkheden er zijn en wat de consequenties voor het beheer en onderhoud van de weg zijn.  

Kosten

Er is een bedrag van € 250.000 door de provincie gereserveerd voor het op detailniveau uitwerken van een ontwerp voor de uitbreiding van de N233 waarbij energieopwekking is geïntegreerd in de weg.

De kosten van de investeringen in de energiesystemen worden op dit moment geschat op een bedrag van tussen 15 en 20 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek worden uiterlijk in 2023 verwacht.