Provincie Utrecht wil meer wind voor behalen klimaatdoelen

Categorieën

  • Gemeente en regio

De provincie Utrecht heeft een tussenbalans gemaakt van de huidige plannen voor de opwek van energie in de Utrechtse regio’s. Ze is bezorgd over de voortgang, zeker als het gaat om de opwek door windenergie.

De provincie, gemeenten en waterschappen hebben in 3 RES-regio’s afgesproken dat er in 2030 in Utrecht 2,4 TWh duurzame energie wordt opgewekt. Om deze doelen te behalen, moeten er volgens de provincie meer windlocaties komen. De provincie is zich er hierbij wel van bewust dat de situatie in RES Foodvalley, waartoe Veenendaal behoort, anders is.  Het bod van RES Foodvalley lijkt namelijk nog binnen handbereik.

Wel doet de provincie het verzoek aan alle Utrechtse gemeenten om in gesprek te gaan met de raad over extra windlocaties in de gemeente. De provincie heeft ter inspiratie een eigen inventarisatie gemaakt van potentiële onderzoeksgebieden. Wanneer het onverhoopt niet lukt om gezamenlijk tot voldoende locaties te komen, overweegt de provincie Utrecht om gebruik te maken van de ruimtelijke bevoegdheden die zij hebben.

Veenendaal heeft eerder aangegeven dat er in de gemeente geen ruimte is voor windmolens. De gemeente wil verder dat windmolens op voldoende afstand van dichtbebouwde woongebieden staan. Onder de potentiële onderzoeksgebieden die de provincie aandraagt in onze directe omgeving zijn in onze gemeente en buurgemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug al besluiten genomen. Wij gaan ervan uit dat de provincie de besluiten respecteert die bij ons en bij onze buurgemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug zijn genomen.

Persbericht van de provincie Utrecht

Lees het persbericht van de provincie hieronder.

Tussenbalans Regionale Energie Strategieen (RES) provincie Utrecht

De Statencommissie Milieu en Mobiliteit van de provincie Utrecht bespreekt 7 september de Tussenbalans RES. Namens de Utrechtse gemeenten heeft Regio Foodvalley hierop een schriftelijke reactie ingediend.

In juli sprak de provincie Utrecht haar zorg uit over de voortgang en het behalen van de energiedoelen in de provincie. De provincie doet een oproep aan de gemeenten om met de raden in gesprek te gaan over extra windlocaties. Mocht dat niet leiden tot voldoende opwek door wind, dan wil de provincie Utrecht starten met een projectbesluit- of inpassingsplanprocedure.

Regio Foodvalley heeft in haar reactie aandacht gevraagd voor maatwerk, de samenwerking en de samenstelling van het bod in Regio Foodvalley en de communicatie met inwoners. Verder is er een oproep gedaan om vooral op basis van gelijkwaardigheid te zoeken naar oplossingen en de besluiten te respecteren die gemeenten al genomen hebben over potentiële zoeklocaties wind.

Naar het volledige persbericht van de provincie Utrecht (pdf, 73 KB)