Provincies starten voorbereiding milieu-onderzoek voor windturbines

Categorie├źn

  • Gemeente en regio

Provincies Gelderland en Utrecht gaan hun windbeleid actualiseren. In dit nieuwe beleid komen kaders over waar wel en geen windturbines geplaatst mogen worden. Volgens de wet is het verplicht hiervoor een MER (Milieu-EffectRapportage) uit te voeren.

De onderzoeksagenda of Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in dit MER-proces. Daarin staat welke gebieden, alternatieven en milieu-aspecten worden meegenomen (reikwijdte) en hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau). Iedereen krijgt formeel de mogelijkheid om binnen zes weken te reageren op de onderzoeksaanpak. Veenendaal reageert ook omdat het locaties betreft bij buurgemeenten. Wij willen een ruime afstand tussen windturbines en dichtbevolkte woongebieden. 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland publiceert als eerste haar onderzoeksaanpak. Van 13 februari 2023 tot en met 20 maart 2023 bestaat er de mogelijkheid om hierop te reageren. Op de website van provincie Gelderland vindt u de stukken en leest u meer over deze procedure.

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht volgt snel met de publicatie van de NRD. Van donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 kan de notitie worden ingezien en kan erop worden gereageerd door een zienswijze te delen. Meer informatie over dit proces is te vinden via de website van provincie Utrecht.

Regionale Energiestrategie

De provincies geven hiermee een vervolg aan de Regionale Energie Strategie (RES) uit 2021. Elke regio heeft hierbij aangegeven hoeveel energie zij verwachten op te wekken in 2030 met grootschalig wind en zon. Het MER-proces moet leiden tot een objectieve beschouwing van zoeklocaties en alternatieven op basis van milieufactoren. Daarna is er ook een politieke keuze te maken door de provincies. Daarbij vindt er ook weging plaats van andere belangen die een rol spelen bij de plaatsing van windturbines.