Spanning op het net

Categorieën

  • Gemeente en regio
  • Huis

Nederland telt ruim 2 miljoen huishoudens met zonnepanelen. Als de zon schijnt wekken we met elkaar heel veel duurzame energie op. Maar als deze energie niet direct wordt gebruikt, gaat deze voor een groot deel verloren – ook als de energie is teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Zonne-energie wordt namelijk beperkt opgeslagen. Bovendien kan de piekbelasting door teruggeleverde stroom storingen veroorzaken. We gebruiken samen steeds meer elektriciteit, denk aan elektrisch rijden en koken. Wanneer tegelijkertijd veel elektriciteit wordt gevraagd van het net, kan er een te lage spanning ontstaan.

Anderzijds leveren we ook steeds meer elektriciteit terug aan het net, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Op zonnige dagen kan daardoor een grote piek aan energie op het net ontstaan, zodat de spanning stijgt. Als die spanning te hoog wordt, schakelen de omvormers van zonnepanelen automatisch uit. Hierdoor kan dan tijdelijk geen elektriciteit aan het net worden teruggeleverd. Dit is een beveiliging om te voorkomen dat elektrische apparaten in huis kapot gaan en is wettelijk verplicht. Zonnepanelen zijn zo ingesteld dat ze boven een spanning van 253 volt uitvallen.

Enorme stijging elektriciteitsgebruik

Om de enorme stijging in vraag en aanbod van elektriciteit aan te kunnen staan de netbeheerders voor een flinke klus: de capaciteit van het net moet de komende jaren verdubbelen om het geschikt te maken voor de energietransitie. Daar bouwen zij hard aan.

In de tussentijd zal ook in de gemeente Veenendaal vaker sprake zijn van ‘spanningsproblemen’ en stroomstoringen. David Peters, Chief Transition Officer (CTO) bij Stedin, licht dit nader toe: “Als gevolg van de energietransitie gaan steeds meer mensen zelf stroom opwekken en meer elektriciteit verbruiken. Denk hierbij aan elektrische auto’s, warmtepompen en elektrische kookplaten. Duurzame energie wordt dus steeds meer lokaal opgewekt. We moeten er naartoe dat mensen deze zelf opgewekte energie ook efficiënter gaan gebruiken, dat zij veel duurzame stroom gebruiken op het moment dat er veel van is. Dat is een belangrijk aspect van de energietransitie, waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast bouwen wij als netbeheerder hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnet om al deze extra energie veilig te kunnen transporteren.”

Wassen als de zon schijnt

Door stroom te gebruiken op het moment dat er veel zonne-energie wordt opgewekt, wordt overbelasting van het net voorkomen. Bovendien gebruik je dan 100% groene stroom, zelfs als je geen zonnepanelen hebt. De stroom is in dat geval afkomstig van zonneparken en van buren met zonnepanelen die terugleveren aan het (lokale) net.

Stedin roept op om te gaan ‘zonwassen’. Ofwel, wassen als de zon schijnt. De meeste tijd van het jaar is dat tussen 12.00 en 15.00 uur. Meer informatie én een wasweerbericht vind je op www.stedin.net/zonwassen.

Lees meer over het drukke stroomnet.

Tips om spanningsproblemen te voorkomen

Spanningsproblemen komen soms voor op dagen dat je veel energie opwekt, maar weinig zelf verbruikt.

  • Gebruik duurzame energie daarom zoveel mogelijk wanneer het volop beschikbaar is. Zet op een zonnige dag jouw vaatwasser aan of laad je elektrische auto op.
  • Is er niemand thuis overdag? Veel apparaten hebben de mogelijkheid om vooraf te programmeren wanneer ze aan moeten gaan.

Problemen met het terugleveren van zelf opgewekte stroom? De oorzaak kan mogelijk worden veroorzaakt door jouw eigen installatie. Een erkend installateur kan dit verder voor je onderzoeken. Voor meer tips kan je terecht op de website www.stedin.net/spanningsproblemen