Stedin en Liander zoeken bedrijven die tegen betaling stroomnet ontlasten

Categorieën

  • Bedrijfspand
  • Wagenpark

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt vol. Netbeheerders werken aan het verzwaren en uitbreiden van het bestaande elektriciteitsnet. Maar ontwikkelingen -denk aan woningbouw, verduurzamen woningen en laadpalen- gaan nu zo snel dat er directe oplossingen nodig zijn om ruimte te creëren op het net.

Deze oplossingen moeten voorkomen dat we in onze regio te maken krijgen met stroomstoringen. Eén van de oplossingen wordt gezocht bij bedrijven die veel stroom verbruiken en tegen betaling bereid zijn om minder of geen stroom te gebruiken. Heb je een bedrijf dat hieraan een steentje wil en kan bijdragen? Tennet, Stedin en Liander gaven op 27 juni een webinar van 14.00-15.00 uur.

Afgelopen periode is vooral gekeken naar bedrijven die veel elektriciteit verbruiken (aansluitvermogen 1 MW) en tussen de spitsuren 7.00 en 9.00 uur en 16.00 en 20.00 uur mogelijkheden hebben om minder of geen elektriciteit te verbruiken. Het is niet uitgesloten dat er de komende periode ook gekeken wordt naar bedrijven die minder dan 1 MW aansluitvermogen hebben en/of bedrijven die werken aan een oplossing voor netcongestie. Alle geïnteresseerde bedrijven zijn in ieder geval van harte welkom.

In Veenendaal wordt het goede voorbeeld gegeven door warmtebedrijf DEVO. Zij hebben al een contract gesloten met Liander waarin zij tijdens piekbelasting hun stroomverbruik verminderen of afschakelen. Door de toepassing van grootschalige energie-opslag, kunnen zij dit doen zonder compromissen te sluiten voor de warmtelevering aan de woningen in Veenendaal-oost.