Subsidie inwoners Dragonder-oost voor innovatieve technieken

Categorieën

  • Mijn buurt van het gas af
  • Huis

De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld voor inwoners van Dragonder-oost die met innovatieve warmtetechnieken aan de slag willen.

De subsidie is gericht op woningeigenaren. Voor maximaal 20 woningen is in totaal 40.000 euro beschikbaar als bijdrage voor onder andere PVT-panelen, verschillende typen warmtepompen en een (collectief) bodemwarmtesysteem.

Dragonder-oost is de eerste buurt waarin samen met de omgeving plannen worden gemaakt om uiteindelijk van het aardgas af te gaan. Daarom geldt de subsidie alleen voor inwoners van deze buurt. Met deze regeling wil de gemeente ervaring opdoen met geluid reducerende en energie-efficiënte warmtetechnieken. Ook willen we meer leren over hoe inwoners het beste aardgasvrij kunnen worden.

Voor de subsidie zoekt de gemeente naar gemotiveerde woningeigenaren die zich als koploper willen inzetten. Deze gemotiveerde inwoners moeten niet bang zijn om zelf informatie in te winnen en contact te leggen met leveranciers en installateurs. Daarnaast dienen ze bereid te zijn om hun opgedane kennis te delen.

De regeling gaat in per 1 april 2023 en loopt tot en met 31 december 2023. Voorafgaande is er op 21 maart een bijeenkomst waarin meer wordt verteld over de subsidie. Het is ook mogelijk om tijdens de avond direct de mogelijkheid voor een subsidieaanvraag door te spreken met het Energieloket.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook ingegaan op andere zaken. Zo worden resultaten besproken van een onderzoek naar het geluidsniveau van warmtepompen met een buitenunit. Daarnaast wordt een verkenning geweest van het vastgoed van woningcorporatie Veenvesters besproken, en is er aandacht voor de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet. 

Lees meer over de subsidieregeling Dragonder-oost