Tussenbalans Regionale Energie Strategieën (RES) provincie Utrecht

Categorieën

  • Gemeente en regio

De Statencommissie Milieu en Mobiliteit van de provincie Utrecht bespreekt 7 september de Tussenbalans RES. Namens de Utrechtse gemeenten heeft Regio Foodvalley hierop een schriftelijke reactie ingediend.

In juli sprak de provincie Utrecht haar zorg uit over de voortgang en het behalen van de energiedoelen in de provincie. De provincie doet een oproep aan de gemeenten om met de raden in gesprek te gaan over extra windlocaties. Mocht dat niet leiden tot voldoende opwek door wind, dan wil de provincie Utrecht starten met een projectbesluit- of inpassingsplanprocedure.

Regio Foodvalley heeft in haar reactie aandacht gevraagd voor maatwerk, de samenwerking en de samenstelling van het bod in Regio Foodvalley en de communicatie met inwoners. Verder is er een oproep gedaan om vooral op basis van gelijkwaardigheid te zoeken naar oplossingen en de besluiten te respecteren die gemeenten al genomen hebben over potentiële zoeklocaties wind.