Zoekgebied onderzoeksboring voor aardwarmte

Categorieën

  • Mijn buurt van het gas af
  • Gemeente en regio

Aardwarmte is een duurzame energiebron, die op termijn mogelijk ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte kan voorzien. Nederland werkt hard aan het halen van de klimaatdoelstellingen en wil graag ook minder afhankelijk worden van binnen- en buitenlands aardgas.

Om de mogelijkheden voor aardwarmte beter in te kunnen schatten is onderzoek nodig. EBN en TNO voeren daarom met een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het SCAN programma uit. SCAN voerde al eerder in de omgeving van Ede, Veenendaal en Renswoude onderzoek in de ondergrond uit en wil nu samen met de gemeenten verkennen of en waar ook een onderzoeksboring uitgevoerd kan worden. Mogelijk opent dit de weg voor toekomstige toepassing van aardwarmte in dit gebied. De SCAN-boring zelf is alleen bedoeld voor het verzamelen van data en zal daarna weer worden opgeruimd.

Zoekgebied

Het zogenoemde ‘zoekgebied’ bevindt zich tussen de gemeenten Ede, Veenendaal en Renswoude. SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring hier niet alleen informatie opleveren over de directe omgeving maar ook voor grote delen van Utrecht en Gelderland. Tijdens de boring doet SCAN metingen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte.

Lees meer over de keuze voor de zoekgebieden van SCAN

Hoe ziet het proces eruit?

Dat hier een zoekgebied is aangewezen betekent nog niet dat er in dit gebied ook een boring plaats zal vinden. De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een onderzoeksboring en een mogelijk goede locatie hiervoor. Deze locatie ligt bij voorkeur niet in een gebied met dichte bebouwing. Er wordt rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren ongeveer zes maanden. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat.

Het SCAN programma

SCAN wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met onderzoeksorganisatie TNO met een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. Lees meer over het SCAN programma en over aardwarmte.

Meer kennis nodig van ondergrond 

SCAN doet onderzoek naar de ondergrond voor aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame warmtebron, die ingezet kan worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Of aardwarmte in deze regio ingezet kan worden is nu nog niet duidelijk, daarvoor is meer kennis nodig van de ondergrond. 

Vorig jaar is seismisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor weten we meer over de aanwezigheid en dikte van verschillende aardlagen. Daaruit blijkt dat in deze regio aardlagen in de ondergrond zitten waar warm water in zit. Met een onderzoeksboring kunnen we achterhalen of dit warme water ook uit deze aardlagen opgepompt kan worden. Deze tijdelijke boring is alleen bedoeld voor onderzoek. In de omgeving van Ede Veenendaal worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren om te vragen of zij grond beschikbaar willen stellen. Op dit moment is er nog geen locatie gevonden.  

De onderzoeksboring is een tijdelijke activiteit. Na ongeveer een half jaar is het onderzoek afgerond en wordt de locatie weer in oude staat hersteld. SCAN doet alleen onderzoek en gaat geen aardwarmte winnen.

Meer informatie over aardwarmte en onderzoeksboringen