Denk aan het riool, gebruik de wasstraat

ProfielfotoModerator^ IL November 12, 2019
370 keer bekeken 0 comments

Vraag het onze regenwatercoaches

Lanny Olie en Renee Kleijn zijn de regenwatercoaches van Veenendaal. Zij weten alles over afkoppelen en vergroenen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"185851"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum 

Doe ook mee!

Straatputten zijn bedoeld om alleen ‘schoon’ regenwater af te voeren. Dat water komt direct in het oppervlaktewater en bodem terecht, zonder eerst gezuiverd te worden. Na een autowasbeurt op straat komen schadelijke stoffen dan ook rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht.

Het water in de bodem is belangrijk voor bomen en planten, het bodemleven en de drinkwatervoorziening. Het oppervlaktewater in sloten en meertjes zorgt voor een mooie omgeving voor mens en dier. Een gezonde leefomgeving betekent ook een groene en koele leefomgeving. Door de klimaatverandering wordt dit nog belangrijker.

Gemengd of gescheiden riolering

In Veenendaal ligt er voor het grootste deel een gemengde riolering, hierin wordt vuil water én regenwater door elkaar heen afgevoerd. In nieuwbouwwijken en bij reconstructies leggen we de laatste jaren gescheiden rioolstelsels aan. Vuil water en regenwater wordt dan gescheiden. Het regenwater wordt via straatputten direct afgevoerd naar het oppervlaktewater of komt in de bodem terecht.

Welke riolering ligt er in uw straat?

Het is belangrijk dat u weet welk soort riool in uw straat ligt. Bij verkeerd gebruik van een regenwaterriool kunnen er milieuproblemen optreden en dat zou zonde zijn. Denk aan watervervuilende activiteiten, zoals het wassen van auto’s of het schrobben van tegels met chloor.

Autowassen op straat niet goed voor het milieu

Straatputten zijn bedoeld om alleen ‘schoon’ regenwater af te voeren. Dat water komt direct in het oppervlaktewater en bodem terecht, zonder eerst gezuiverd te worden. Na een autowasbeurt op straat komen schadelijke stoffen dan ook rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Het gaat bijvoorbeeld om olie- en rubberresten, auto-shampoos en zware metalen. Steeds vaker zijn auto-shampoos milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Maar dit wil nog niet zeggen dat het goed is dat deze stoffen in het milieu komen.

Hoochbeen en Rembrandtlaan

In de straat Hoochbeen heeft de gemeente onlangs infiltratiekratten aangelegd en bij de Rembrandtlaan een wadi. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat het riool minder belast wordt én ze houden het water vast in de bodem. Op deze manier kunnen we regenwater direct teruggeven aan de natuur in perioden van grote droogte. Bij het auto wassen op straat direct naast de wadi óf bij infiltratiekratten gaat de waterkwaliteit enorm achteruit.

Alternatief

Het is beter voor het milieu om je auto te (laten) wassen in een wasstraat, dan zelf op straat je auto te wassen. Zo voorkom je dat zeepresten en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is extra belangrijk in nieuwere wijken waar het water rechtstreeks de sloot instroomt.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings