CO2-beleid van Veenendaal

Niet alleen onze samenleving verduurzaamt, maar ook de gemeente zelf. Met de CO2-prestatieladder meten we onze CO2-uitstoot.

We doen van alles om onze uitstoot te verlagen. Dankzij de CO2-prestatieladder zien we of die maatregelen werken. Met de ladder kunnen we meten wat onze uitstoot is en hoeveel energie we gebruiken.

Elk jaar kijkt een andere partij of we op de goede weg zijn. En of onze prestaties voldoen aan de gestelde eisen. Naast onze uitstoot moeten we ook laten wat onze maatregelen zijn om die uitstoot verder te verminderen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk op www.co2-prestatieladder.nl.

De CO2-prestatieladder heeft verschillende treden of niveaus. Gemeente Veenendaal zit op niveau 3. Hiervoor moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Die gaan over de volgende dingen:

  • Elke halfjaar melden we ons energieverbruik. En de invloed die dit verbruik heeft op onze voetafdruk. (inzicht)
  • Dankzij inzicht in ons verbruik zien we wat de afgelopen tij hebben bereikt. En kunnen we kijken hoe we verder gaan verbeteren. (vermindering)
  • We communiceren over onze prestaties. Dat doen we binnen en buiten de gemeente. Zo weet iedereen wat we doen om energieneutraal te worden. (communicatie)
  • We moeten van elkaar leren over energie besparen. Zo worden we sneller een samenleving die geen energie meer gebruikt. Daarom delen we kennis met andere gemeenten en bedrijven. Dit doen we met ideeën, projecten en vergaderingen. Gemeente Veenendaal neemt deel aan onder andere RED Regio Foodvalley, Living Lab Regio Foodvalley Circulair, Bouwcirculair, en de Commissie Duurzaam Ondernemen (BOV) (delen van kennis en ideeën)

We willen dat onze CO2-uitstoot in 2028 40% lager is dan in 2019. De cijfers over 2023 laten zien dat we nu al 35% minder uitstoot hebben. Daarmee liggen we voor op schema.

Bekijk de resultaten van 2023 op deze pagina.

We willen inzicht hebben en houden in onze CO2-uitstoot. Hiervoor rekenen we ons verbruik om. Het gaat hierbij om het verbruik van gas, brandstof en energie. Zo krijgen we inzicht in onze uitstoot per soort energie.

Dankzij dit inzicht kunnen we beter maatregelen nemen en doelen maken om de uitstoot te verminderen. Met deze doelen willen we 40% minder CO2 verbruiken dan in 2019, ons basisjaar. Elk halfjaar kijken we of onze maatregelen om de doelen te halen hun werk doen.

Dit hebben we al gedaan:

•             Groene stroom inkopen

•             Gebouwen 2 graden minder verwarmen én te koelen

•             Aanschaf van diverse elektrisch lichte voertuigen en materieel

•             Nieuwbouw energieneutraal gebouw voor Wijkservice

•             Stimuleren van reizen met het OV en elektrische fietsen

•             Ledlampen openbare verlichting bij vervanging

 

Dit gaan we doen:

•             Toepassen gebruik blauwe/biodiesel wagenpark. Hiermee willen we zorgen voor 5% minder uitstoot ten opzichte van 2019.

•             Elektrische zware wagens en machines inkopen. Hiermee willen we zorgen voor 3% minder uitstoot ten opzichte van 2019.

•             Verduurzamen gemeentelijk vastgoed waaronder gemeentehuis, zwembad, sporthallen, gymzalen en buurthuizen. Hiermee willen we zorgen voor 5% minder energieverbruik ten opzichte van 2019.

•             Groene stroom inkopen bij verbonden partijen, waaronder sportservice. Hiermee willen we zorgen voor 80% minder uitstoot ten opzichte van 2019.

•             Traditionele openbare verlichting versneld vervangen door ledverlichting die kan dimmen. Hiermee willen we zorgen voor 7% minder energieverbruik ten opzichte van 2019.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gemeentelijke organisatie 562,1 ton 425,1 ton 459,6 ton 297,6 ton 304 ton
Gas en brandstoffen 1204,9 ton 896,9 ton 1203,5 ton 1010,5 ton 1052 ton
Elektra en stadswarmte 1817,3 ton 1466,5 ton 1331,5 ton 1195,2 ton 915,4 ton
Zakelijke km in privéauto's en OV 33,9 ton 13,6 ton 9,2 ton 19,3 ton 22,8 ton
De rij ‘Gemeentelijke organisatie’ laat zien hoeveel de gemeente zelf uitstootte. In de andere rijen is de uitstoot van verbonden partijen meegenomen. Het gaat om IW4, Sportservice, CJG, Stichting Ontmoetingshuis, Veens Welzijn en OVO/DEVO.

Onze uitstoot in bomen

Wist je dat een boom elk jaar ongeveer 25 kg CO2 opneemt? Dit betekent dat de vermindering van onze uitstoot in 2023 gelijk staat aan de CO2-opname van 9400 bomen!

Bekijk alle resultaten van 2023 op deze pagina.

Gemeente Veenendaal heeft een certificaat voor niveau 3. Hieronder kan je dit certificaat downloaden. Heb je vragen over het certificaat of de prestatieladder? Neem dan contact op via duurzaam@veenendaal.nl.

Download het certificaat (pdf, 229 KB)