Financiering

Hoe betaal je duurzame maatregelen zoals isoleren en zonnepanelen? Hoe financier je een groen dak? Zowel inwoners als organisaties hebben deze vragen. Lees hoe je veel verduurzaming kan financieren op deze pagina. 

Inwoners

Voor inwoners zijn de onderstaande regelingen en subsidies beschikbaar:

Duurzaamheidslening

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren De duurzaamheidslening is een lening waarmee je jouw woning energiezuiniger kan maken. Deze maakt de financiering mogelijk voor verduurzamingsmaatregelen. Denk aan isolatie, een groen dak of een warmtepomp.

Aanvragen duurzaamheidslening

Via www.veenendaal.nl

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor woningeigenaren

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren De ISDE subsidie kan je gebruiken voor een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Aanvragen ISDE

Via www.rvo.nl.

Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren en VvE’s Met de Energiebespaarlening kan je energiebesparende maatregelen financieren. Het gaat om maatregelen die je laat uitvoeren door aannemers en installateurs.

Aanvragen energiebesparingslening

Via www.energiebesparingslening.nl.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor wie Wat is het
Coöperaties en VvE’s De SCE-subsidie is bedoeld voor leden van coöperaties en VvE’s die samen willen investeren in het opwekken van duurzame energie. Denk aan zonnepanelen op een gedeeld dak.

Aanvragen SCE

Via www.rvo.nl.

Subsidie inwoners Dragonder-oost

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren Dragonder-oost De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld voor inwoners van Dragonder-oost die met innovatieve warmtetechnieken aan de slag willen.
Meer info subsidie Dragonder-oost

Algemeen

Er zijn allerlei belastingvoordelen en subsidies voor elektrische mobiliteit. Meer informatie vind je op de websites van het RVO en NLelectric, via www.rvo.nl en www.nlelectric.nl.

Laadpaal voor elektrische auto’s

Voor wie Wat is het
Inwoners van gemeente Veenendaal Je kan een laadpaal aanvragen als je een elektrische auto hebt, maar niet beschikt over ruimte voor een oplaadpunt. Het gaat dan om een openbaar oplaadpunt dat niet verder dan 250 meter van je woning is.

Aanvragen laadpaal

Via www.openbaarladen.nl.

Subsidie vergroenen tuin of dak

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren in Veenendaal De gemeente geeft subsidie voor het vergroenen van je tuin of dak. Groen absorbeert warmte en dat is belangrijk omdat onze zomers steeds warmer en droger worden. Je kunt maximaal € 150 subsidie per perceel krijgen om te ontstenen en vergroenen.

Aanvragen en meer informatie subsidie groen dak

Bekijk hiervoor de pagina Subsidie ontstenen en vergroenen

Subsidie regenwater afkoppelen

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren in Veenendaal De gemeente Veenendaal geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Hiermee voorkom je dat regenwater het riool ingaat en blijven problemen bij hevige regenval beperkt. Je kunt maximaal € 350 subsidie per perceel krijgen om af te koppelen. Maak dus een verstandige keuze in wat je wilt regelen met de subsidie.

Aanvragen en meer informatie subsidie afkoppelen

Bekijk hiervoor de pagina Subsidie water en afkoppelen

Bedrijven en organisaties

Voor bedrijven en organisaties zijn de onderstaande regelingen en subsidies beschikbaar.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Voor wie Wat is het
Zakelijke gebruikers Via de ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers ontvang je subsidie om jouw productieproces, gebouw of verhuurwoning te verduurzamen.

Aanvragen ISDE

Via www.rvo.nl.

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je kan gebruikmaken van de subsidieregeling voor het inventariseren van maatregelen. Deze inventarisaties richten zich op energiebesparing en gebouw gebonden opwek met behulp van energiescans. Deze inventarisatie moet inzichtelijk maken wat de kosten en terugverdientijd van wettelijke of bovenwettelijke maatregelen is, net zoals termijn voor de realisatie van de maatregelen

Aanvragen stimulering

Via www.provincie-utrecht.nl.

Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit

Voor wie Wat is het
Ondernemers Deze subsidieregeling is gericht op het plaatsen van zonnepanelen wanneer jouw dakconstructie niet stevig genoeg is. Of als jouw dak asbesthoudende materialen in de dakbedekking bevat. Ook is de subsidie geschikt voor de aanschaf van lichtgewicht zonnepanelen als jouw constructie aantoonbaar onvoldoende draagkracht heeft voor traditionele zonnepanelen. Tot slot kan de subsidie gebruikt worden voor het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie.

Aanvragen investeringsregeling

Via www.provincie-utrecht.nl.

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De subsidie is bedoeld voor ondernemers en/of eindgebruikers die investeren in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken. Denk bijvoorbeeld aan waterstof of het vergroten van het elektrolysevermogen om opschaling en kostenvermindering van waterstof te realiseren.

Aanvragen DEI+

Via www.rvo.nl.

TSE Industrie studies

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je kan deze subsidie ontvangen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor innovatieve pilot of demonstratieprojecten of milieu-investeringen in de industrie. Deze projecten hebben als doel de CO2-uitstoot tegen lage kosten te verminderen in 2030.

Aanvragen TSE

Via www.rvo.nl.

Milieustudies en consultancydiensten gericht op investeringen in duurzame energieopwek

Voor wie Wat is het
Ondernemers Met deze regeling kan je subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een milieustudie, omgevingsanalyse, locatiestudie, haalbaarheidsstudie, financiële analyse, en andere vergelijkbare studies gericht op een investeringsproject. Daarnaast kan je subsidie aanvragen voor het inhuren van consultancydiensten gericht op het inventariseren, ondersteunen, adviseren, aanjagen en begeleiden van projecten.

Aanvragen regeling

Via www.provincie-utrecht.nl.

Innovatieprojecten, haalbaarheidsstudies en pilots

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je kan subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een pilotproject of het voorbereiden van een innovatieproject.

Aanvragen regeling innovatieprojecten

Via www.provincie-utrecht.nl.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De VEKI subsidie is beschikbaar voor bedrijven die actief zijn in de industrie, energiedistributie of afvalwaterverwerking en die willen investeren in maatregelen om CO₂-uitstoot te verminderen. Deze subsidie is bedoeld voor maatregelen waarvan de werking is bewezen en waarbij aanzienlijke investeringskosten gepaard gaat met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.

Aanvragen VEKI

Via www.rvo.nl.

Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers Ontvang maximaal € 5000 subsidie bij aanschaf of operational lease van een nieuwe volledige uitstootvrije bedrijfsauto met een elektromotor.

Aanvragen SEBA

Via www.rvo.nl.

Algemene voordelen duurzaam wagenpark

Voor wie Wat is het
Iedereen Geen wegenbelasting voor elektrische auto’s. Tot en met 2024 betaal je geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische en waterstofauto’s. Op emissieloze personenauto’s wordt geen BPM geheven, omdat de belasting gebaseerd is op de CO2-uitstoot van de auto. Deze regel geldt tot 1 januari 2025 voor motorrijtuigen met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.
Iedereen Verlaagde BPM. Op emissieloze personenauto’s wordt geen BPM geheven, omdat de belasting gebaseerd is op de CO2-uitstoot van de auto. Deze regel geldt tot 1 januari 2025 voor motorrijtuigen met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. De komende jaren geldt ook een bijtellingkorting voor privégebruik van emissieloze bedrijfswagens. In 2023 en 2024 is de bijtelling 16%, in 2025 wordt dit 17%.
Ondernemers MIA/VAMIL Emmissieloze voertuigen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt ook fiscaal voordeel voor investeringen in emissieloze voertuigen en voor laadpalen.
Ondernemers Verlaagde energiebelasting voor laadpalen. Tot en met 2024 geldt een verlaging van de energiebelasting voor laadpalen van ondernemers. Dit betekent een besparing van € 1,75 per laadbeurt voor een 50 kWh accu.

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Voor wie Wat is het
Decentrale overheid, onderwijs, zorg, cultuur, niet-woonhuis rijksmonumenten, overige gebouwen met een publieksfunctie Met de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed kunnen maatschappelijke instellingen en lokale overheden hun vastgoed verduurzamen.

Aanvragen investeringssubsidie (DUMAVA)

Via www.rvo.nl.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Voor wie Wat is het
Kleinere maatschappelijke instellingen actief op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur en sport Provincie Utrecht ondersteunt maatschappelijke instellingen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Deze ondersteuning is bedoeld voor de voorbereiding op het verduurzamen.

Aanvragen verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Via www.provincie-utrecht.nl.

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Voor wie Wat is het
Particuliere verhuurders en beleggers Met deze subsidieregeling kan je één of meerdere huurwoningen in eigen bezit verduurzamen.

Aanvragen SVOH

Via www.rvo.nl.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De EIA is een fiscale aftrekregeling die ondernemers direct financieel voordeel biedt wanneer ze investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is het mogelijk om een extra bedrag van de winst af te trekken voor deze investeringen. De aftrek bedraagt 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.

Aanvragen EIA

Via www.rvo.nl.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De KIA is een fiscale regeling in Nederland die ondernemers een belastingvoordeel biedt bij investeringen in bedrijfsmiddelen. Het belastingvoordeel is bedoeld om ondernemers te stimuleren om te investeren in hun bedrijf.

Aanvragen KIA

Via www.belastingdienst.nl.

MIA en VAMIL

Voor wie Wat is het
Ondernemers Met de MIA kan je jouw fiscale winst verlagen, en met de VAMIL kan je een investering op een willekeurig moment afschrijven. MIA en VAMIL worden vaak gecombineerd, want dezelfde bedrijfsmiddelen komen voor de regelingen in aanmerking (zie de site van RVO voor de mileulijst met middelen).

Aanvragen MIA en VAMIL

Via www.rvo.nl.

Regeling groenprojecten

Voor wie Wat is het
Ondernemers De regeling groenprojecten is een fiscale regeling die in Nederland van toepassing is op investeringen in duurzame en milieuvriendelijke projecten. Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in groene projecten en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Aanvragen regeling Groenprojecten

Via www.rvo.nl.

BMKB-Groen

Voor wie Wat is het
Ondernemers Als je als ondernemer onvoldoende onderpand hebt voor een lening, kan je overwegen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) via je financiële instelling te gebruiken. De BMKB vergroot het onderpand en vermindert het risico voor geldverstrekkers, waardoor lenen makkelijk wordt. De BMKB-G is alleen bedoeld voor mkb-ondernemingen tot 250 medewerkers.

Meer informatie

Via www.rvo.nl.

Laat je adviseren!

Wil je meer weten over financiering en subsidies? Stel je vraag aan het Energieloket.

Neem contact op met het Energieloket