Financiering

Hoe betaal je duurzame maatregelen zoals isoleren en zonnepanelen? Of een groen dak? Op deze pagina vind je een overzicht van subsidies voor inwoners en bedrijven.

Inwoners

Voor inwoners zijn er onder andere de volgende regelingen:

Duurzaam Wonen Lening

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren Met de Duurzaam Wonen Lening leen je geld tegen een lage rente. Hiermee kan je jouw woning verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie, een warmtepomp, of een groen dak. Er zijn drie soorten leningen, zodat je leent op een manier die bij jou past.

Aanvragen Duurzaam Wonen lening

Via www.duurzaamveenendaal.nl

Veense Isolatie Actie

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren De gemeente geeft subsidie voor isolatie. Deze is bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen. Je kan kiezen uit spouwmuur,- vloer,- bodem, dakisolatie of isolatieglas.

Meedoen met de Veense Isolatie Actie

Via www.duurzaamveenendaal.nl

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor woningeigenaren

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren De ISDE subsidie kan je gebruiken als je geld uitgeeft aan een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, of isolatie.

Aanvragen ISDE

Via www.rvo.nl.

Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren en VvE’s Deze lening is bedoeld voor maatregelen die energie besparen. Het gaat om maatregelen die je laat uitvoeren door bedrijven.

Aanvragen energiebesparingslening

Via www.energiebesparingslening.nl.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Voor wie Wat is het
Coöperaties en VvE’s De SCE-subsidie is bedoeld voor leden van coöperaties en VvE’s die samen duurzame energie opwekken. Denk aan zonnepanelen op een gedeeld dak.

Aanvragen SCE

Via www.rvo.nl.

Subsidie biobased isoleren

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren Gemeente Veenendaal moedigt isoleren met biobased materialen aan. Dit zijn natuurlijke en hernieuwbare materialen, zoals kurk, hennep en vlas. Je krijgt tot € 500 terug als je isoleert met natuurlijke materialen.

Aanvragen subsidie biobased isoleren

Via www.energiesamenfoodvalley.nl.

Algemene subsidies

Er zijn allerlei belastingvoordelen en subsidies voor elektrisch vervoer. Meer informatie vind je op de websites van het RVO en NLelectric, via www.rvo.nl en www.nlelectric.nl.

Laadpaal voor elektrische auto’s

Voor wie Wat is het
Inwoners van gemeente Veenendaal Je kan een laadpaal aanvragen als je een elektrische auto hebt, maar niet beschikt over ruimte voor een oplaadpunt. Het gaat dan om een openbaar oplaadpunt dat niet verder dan 250 meter van je woning is.

Aanvragen laadpaal

Via www.openbaarladen.nl.

Subsidie vergroenen tuin of dak

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren in Veenendaal De gemeente geeft subsidie voor het vergroenen van je tuin of dak. Groen neemt warmte op, en dat is belangrijk omdat onze zomers steeds warmer en droger worden. Je kunt maximaal € 150 subsidie per perceel krijgen om te ontstenen en vergroenen.

Aanvragen en meer informatie subsidie groen dak

Bekijk hiervoor de pagina Subsidie ontstenen en vergroenen

Subsidie regenwater afkoppelen

Voor wie Wat is het
Woningeigenaren in Veenendaal De gemeente Veenendaal geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Hiermee voorkom je dat regenwater het riool ingaat en blijven problemen bij hevige regenval beperkt. Je kunt maximaal € 350 subsidie per perceel krijgen om af te koppelen. Maak dus een verstandige keuze in wat je wilt regelen met de subsidie.

Aanvragen en meer informatie subsidie afkoppelen

Bekijk hiervoor de pagina Subsidie water en afkoppelen

Bedrijven en organisaties

Voor bedrijven en organisaties zijn er de onderstaande regelingen.

Ben je ondernemer en wil je alle regelingen in één handig overzicht?
Download onze subsidiekaart (pdf, 5 MB)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Voor wie Wat is het
Zakelijke gebruikers Via de ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers ontvang je subsidie om jouw productie, gebouw of verhuurwoning te verduurzamen.

Aanvragen ISDE

Via www.rvo.nl.

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je krijgt deze subsidie voor energiescans. De scans maken duidelijk wat duurzame maatregelen kosten. En wanneer je ze terug verdient.

Aanvragen stimulering

Via www.provincie-utrecht.nl.

Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit

Voor wie Wat is het
Ondernemers Deze subsidie krijg je voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak dat niet sterk genoeg is. Of als jouw dak asbest heeft in de dakbedekking. Ook is de subsidie geschikt voor de aanschaf van zonnepanelen die weinig wegen. Dit kan alleen als je kan laten zien dat jouw dak te zwak is voor normale zonnepanelen. Tot slot kan de subsidie gebruikt worden voor het technisch oplossen van problemen door een overbelast stroomnet.

Aanvragen investeringsregeling

Via www.provincie-utrecht.nl.

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De subsidie is bedoeld voor ondernemers en gebruikers die geld steken in innovaties voor waterstof. Bijvoorbeeld het maken en opslaan van waterstof. Of waterstof op een nieuwe manier gebruiken.

Aanvragen DEI+

Via www.rvo.nl.

TSE Industrie studies

Voor wie Wat is het
Ondernemers Deze subsidie kan je krijgen voor onderzoek naar vernieuwende projecten in de industrie. Jouw project helpt de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, tegen lage kosten.

Aanvragen TSE

Via www.rvo.nl.

Milieustudies en advies voor duurzame opwek

Voor wie Wat is het
Ondernemers Met deze regeling krijg je subsidie voor verschillende milieustudies en adviesdiensten. Deze moeten gaan over het opwekken van duurzame energie.

Aanvragen regeling

Via www.provincie-utrecht.nl. (punt 2.4)

Innovatieprojecten, haalbaarheidsstudies en pilots

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je kan subsidie krijgen voor vernieuwende projecten. En voor het onderzoeken of vernieuwende projecten haalbaar zijn.

Aanvragen regeling innovatieprojecten

Via www.provincie-utrecht.nl.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Voor wie Wat is het
Ondernemers Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven in de industrie, de verdeling van energie, en het verwerken van afvalwater. Steek je geld in manieren om de CO2-uitstoot te verminderen? Dan krijg je subsidie als je kan laten zien dat zo’n manier echt werkt. En als je ook laat zien dat je hier veel voor hebt betaald, terwijl het langer duurt dan 5 jaar voordat je de maatregel terugverdient.

Aanvragen VEKI

Via www.rvo.nl.

Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers Je krijgt subsidie als je een nieuwe uitstootvrije elektrische bedrijfsauto koopt, of leaset (‘operational lease’).

Aanvragen SEBA

Via www.rvo.nl.

Algemene voordelen duurzaam wagenpark

Voor wie Wat is het
Iedereen Geen wegenbelasting voor elektrische auto’s. Tot en met 2024 betaal je geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische en waterstofauto’s. Op personenauto’s zonder uitstoot wordt geen belasting (BPM) geheven. Deze regel geldt tot 1 januari 2025 voor motorrijtuigen met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.
Iedereen De komende jaren geldt een korting op bijtelling voor privégebruik van bedrijfswagens zonder uitstoot. In 2023 en 2024 is de bijtelling 16%, in 2025 wordt dit 17%.
Ondernemers MIA/VAMIL Emmissieloze voertuigen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) geeft belastingvoordeel voor investeringen in voertuigen zonder uitstoot, en voor laadpalen.
Ondernemers Verlaagde belasting op energie voor laadpalen. Tot en met 2024 geldt een verlaging van de belasting voor laadpalen van ondernemers. Dit betekent een besparing van € 1,75 per laadbeurt voor een 50 kWh accu.

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

Voor wie Wat is het
Decentrale overheid, onderwijs, zorg, cultuur, niet-woonhuis rijksmonumenten, overige gebouwen met een publieksfunctie Met deze subsidie kunnen maatschappelijke instellingen en lokale overheden hun gebouwen verduurzamen.

Aanvragen investeringssubsidie (DUMAVA)

Via www.rvo.nl.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Voor wie Wat is het
Kleinere maatschappelijke instellingen actief op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur en sport Provincie Utrecht ondersteunt maatschappelijke instellingen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Deze ondersteuning is bedoeld voor de voorbereiding op het verduurzamen.

Aanvragen verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Via www.provincie-utrecht.nl.

Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Voor wie Wat is het
Particuliere verhuurders en beleggers Met deze subsidieregeling kan je één of meerdere huurwoningen in eigen bezit verduurzamen.

Aanvragen SVOH

Via www.rvo.nl.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De EIA is een fiscale aftrekregeling die ondernemers direct financieel voordeel biedt wanneer ze investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is het mogelijk om een extra bedrag van de winst af te trekken voor deze investeringen. De aftrek bedraagt 45,5% van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.

Aanvragen EIA

Via www.rvo.nl.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Voor wie Wat is het
Ondernemers De KIA is een fiscale regeling in Nederland die ondernemers een belastingvoordeel biedt bij investeringen in bedrijfsmiddelen. Het belastingvoordeel is bedoeld om ondernemers te stimuleren om te investeren in hun bedrijf.

Aanvragen KIA

Via www.belastingdienst.nl.

MIA en VAMIL

Voor wie Wat is het
Ondernemers Met de MIA kan je jouw fiscale winst verlagen, en met de VAMIL kan je een investering op een willekeurig moment afschrijven. MIA en VAMIL worden vaak gecombineerd, want dezelfde bedrijfsmiddelen komen voor de regelingen in aanmerking (zie de site van RVO voor de mileulijst met middelen).

Aanvragen MIA en VAMIL

Via www.rvo.nl.

Regeling groenprojecten

Voor wie Wat is het
Ondernemers De regeling groenprojecten is een fiscale regeling die in Nederland van toepassing is op investeringen in duurzame en milieuvriendelijke projecten. Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in groene projecten en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Aanvragen regeling Groenprojecten

Via www.rvo.nl.

BMKB-Groen

Voor wie Wat is het
Ondernemers Als je als ondernemer onvoldoende onderpand hebt voor een lening, kan je overwegen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) via je financiële instelling te gebruiken. De BMKB vergroot het onderpand en vermindert het risico voor geldverstrekkers, waardoor lenen makkelijk wordt. De BMKB-G is alleen bedoeld voor mkb-ondernemingen tot 250 medewerkers.

Meer informatie

Via www.rvo.nl.

Laat je adviseren!

Wil je meer weten over financiering en subsidies? Stel je vraag aan het Energieloket.

Neem contact op met het Energieloket