Duurzaam Wonen Lening

Met de Duurzaam Wonen Lening leen je geld tegen een lage rente. Hiermee kan je jouw woning verduurzamen, bijvoorbeeld met isolatie, een warmtepomp, of een groen dak. Er zijn drie soorten leningen, zodat je leent op een manier die bij jou past.

Soorten leningen

De Duurzaam Wonen Lening bestaat eigenlijk uit drie verschillende leningen. Hieronder lees je welke dit zijn. Heb je vragen over de leningen? Stuur een email naar duurzaamwonenlening@veenendaal.nl.

We bieden de leningen aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie over dit fonds vind je op www.svn.nl.

Algemene voorwaarden

Voor de Duurzaam Wonen Lening gelden de volgende voorwaarden:  

 • Als je eigenaar-bewoner bent in Veenendaal, kan je gebruikmaken van de Consumptief, Hypothecair en Verzilverlening
 • Als je eigenaar bent van maximaal 3 particuliere verhuurwoningen, kan je gebruikmaken van de Consumptief of Hypothecaire lening
 • Je bent nog niet begonnen met de maatregelen
 • De maatregelen moeten op de vastgestelde lijst met maatregelen staan
 • Gebruik je de Duurzaam Wonen Lening als zelfklusser? Dan kan je alleen geld lenen voor het kopen van isolatiemateriaal (minimaal leenbedrag €2.500)

Bekijk de tabel hieronder voor de voorwaarden per lening.

Overzicht leningen

  Duurzaam Wonen Consumptief Duurzaam Wonen Hypotecair Duurzaam Wonen Verzilverlening Energiebespaarlening Warmtefonds (landelijk) Energiebespaarlening maatwerk (landelijk)
Leenbedrag €2.500 tot €30.000 €2.500 tot €50.000 €2.500 tot €50.000 €1.000 tot €27.000**** €1.000 tot €10.000
Rente 2% 2% SVn vastgesteld* Marktconform of 0%** 0%
Inkomen Geen grenzen Geen grenzen Geen grenzen Geen grenzen** Geen leenruimte****
Leeftijd 18 tot 75 jaar 18 tot 75 jaar Vanaf 58 jaar Vanaf 18 jaar Vanaf 18 jaar
Zelfklussers Geschikt Geschikt Geschikt Niet geschikt Niet geschikt

*Het SVn stelt het rentepercentage van de Duurzaam Wonen Verzilverlening vast en publiceert deze. Kijk voor de laatste informatie op SVn.nl.
** Inwoners met een verzamelinkomen tot €60.000 kunnen tegen 0% rente lenen. Inwoners die meer verdienen betalen een marktconform pecentage. Kijk voor de laatste cijfers op warmtefonds.nl.
*** Heb je niet genoeg geld? Dan kan je een energiebespaar maatwerk lening aanvragen bij het Warmtefonds.
**** Je kunt tot maximaal €71.000 lenen als je jouw eigen woning verregaand wil verduurzamen. Kijk voor meer informatie op warmtefonds.nl.

Heb je een verzamelinkomen van minder dan 60.000 euro? Kijk dan eerst eens naar de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Het Warmtefonds biedt financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het fonds werkt in opdracht van de Rijksoverheid. 

Met de Energiebespaarlening leen je tegen 0% wanneer je een verzamelinkomen van minder dan €60.000 hebt. Hiervan kan je duurzame maatregelen treffen. Heb je onvoldoende geld om te lenen? Dan kan je bij het Warmtefonds een lening op maat aanvragen, waarbij je de eerste 5 jaar niet hoeft af te lossen.

Na 5 jaar toetst het SVn of je genoeg geld hebt voor de aflossing van de lening. Is dit niet het geval? Dan hoef je voor de rest van de looptijd geen aflossing meer te betalen. Je hoeft de lening dan ook niet terug te betalen, tenzij je jouw woning met genoeg winst (overwaarde) verkoopt binnen de looptijd van 20 jaar. Als je wel genoeg geld hebt na de toetsing, betaal je een maandelijkse aflossing voor de rest van de looptijd.

Heb je vragen over deze lening? Neemt contact op met het Nationaal Warmtefonds via warmtefonds.nl. De Energiebespaarlening maakt geen onderdeel uit van de Duurzaam Wonen Lening.

De Duurzaam Wonen Lening Consumptief is geschikt voor de meeste duurzame maatregelen. Deze lening is meestal voordeliger en makkelijker in gebruik dan de andere twee vormen. De maatregelen worden betaald uit een bouwdepot, een soort aparte rekening waar in dit geval duurzame maatregelen uit betaald worden.

Deze lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar, met een vaste rente. De lening los je annuïtair af. Dit betekent dat het maandbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft. Jouw maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Je betaalt 2% rente. Deze rente kan je vaak van de belasting aftrekken, afhankelijk van je situatie. Informeer hierover bij de Belastingdienst.

Aan het einde van de looptijd is de lening helemaal afgelost. Tussentijds mag je altijd een gedeelte of de hele lening aflossen zonder extra kosten (minimale aflossing €250).

Voor een looptijd van 10 jaar mag je €2.500 tot €15.000 lenen. Kies je voor 15 jaar looptijd, dan mag je €15.001 tot €30.000 lenen. 

Een hypothecaire lening is vooral geschikt als je extra wil verduurzamen. Bijvoorbeeld als je jouw hele woning wil isoleren, of een warmtepomp wil nemen. Bij een hypothecaire lening zal het SVn een hypotheek op je woning laten zetten. De maatregelen worden betaald uit een bouwdepot. Dit is een soort aparte rekening waar in dit geval duurzame maatregelen uit betaald worden.

De hypothecaire lening heeft een vaste rente (2%) en een looptijd van 15 of 20 jaar. De lening los je annuïtair af. Dit betekent dat het maandbedrag tijdens de hele looptijd gelijk blijft. Jouw maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Aan het einde van de looptijd is de lening helemaal afgelost. Tussentijds mag je altijd zonder extra kosten aflossen (minimaal  €250).

Voor een looptijd van 15 jaar mag je €2.500 tot €25.000 lenen. Kies je voor 20 jaar looptijd, dan mag je €25.001 tot € 50.000 lenen.

De Verzilverlening is een lening voor eigenaar-bewoners uit overwaarde. Je kan de overwaarde van jouw woning dus gebruiken om te verduurzamen. De maatregelen worden betaald uit een bouwdepot. Dit is een soort aparte rekening waar in dit geval duurzame maatregelen uit betaald worden.

Het is een hypothecaire lening. Dit betekent dat het SVn een hypotheek op je woning zal laten zetten. Bij deze lening betaal je maandelijks geen rente en aflossing. De rente wordt in plaats daarvan jaarlijks bij de schuld opgeteld. Daarmee wordt de schuld dus wel steeds hoger. Het SVn stelt de rente vast. Bij overlijden of verkoop van de woning wordt de schuld afgelost.

De minimale vereiste leeftijd om deze lening af te sluiten is 10 jaar voor de wettelijke AOW leeftijd. De wettelijke AOW leeftijd is afhankelijk van iemands geboortejaar, en kan dus verschillen. 

Je mag lenen tussen de €2.500 en €50.000. Voor deze lening moet de woning genoeg overwaarde hebben. Het SVn rekent met 80% van de waarde van de woning. De overwaarde moet hierbij voldoende zijn voor de leensom plus de rente. Er wordt alleen hiernaar gekeken, dus het SVn zal de lening niet afkeuren als je veel spaargeld hebt.  

Voor welke maatregelen mag je lenen?

Met de Duurzaam Wonen Lening kun je alle onderstaande maatregelen betalen. Gebruik je de Duurzaam Wonen Lening als zelfklusser? Dan kan je alleen geld lenen voor het kopen van isolatiemateriaal.

Isolatie en isolatieglas

 • Gevel/Paneel-isolatie.
 • Dakisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • Bodemisolatie.
 • HR ++ glas of Triple glas met eventueel kozijnen.
 • Spouwmuurisolatie.
 • Buitendeur met een isolatiewaarde van minimaal 1,4 w/m2K.

(Hybride) warmtepompen

 • Warmtepomp
 • Hybride warmtepomp
 • HR-107 ketel (of een vergelijkbaar/ beter rendement) in combinatie met een (hybride) warmtepomp.

Zonneboilers

 • Zonneboiler bestaande maatregel.
 • Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmte-opslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander.

Zonnecollectoren

 • Zonnepanelen (PV)
 • PVT-systemen (hybride panelen)

Wind

 • Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter.

Warmtenet

 • Aansluiting op een warmtenet

Lage temperatuurverwarming

 • Vloerverwarming t.b.v. LTV of CV systeem met Warmtepomp incl. afdekvloer.
 • Lagetemperatuursconvector t.b.v. CV-systeem.

Ventilatie

 • Installatie voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Vergroening

 • Groene daken.

In en om huis elektrificeren

 • Inductiekookplaat met of zonder kosten aanpassen elektrische installatie: In sommige woningen moet een nieuwe aparte groep bijgeplaatst worden voor de stroom van de inductiekookplaat. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de aanpassing van de groepenkast een vervanging betekent. Deze aanpassingen vallen onder deze stimuleringsregeling.
 • Laadpaal op eigen terrein t.b.v. batterij-elektrisch voertuig.
 • Thuisbatterij: Voor de opslag van zelf opgewekte stroom. De batterij van een elektrische auto wordt niet gedefinieerd als thuisbatterij.

Overig

 • Collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie.
 • Douche-warmteterugwinning installatie.

Lening aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit 2 stappen. Pas als de gemeente en het SVn akkoord zijn, krijg je de Duurzaam Wonen Lening.

Stap 1: beoordeling door de gemeente

Stuur de volgende documenten via het e-mailadres duurzaamwonenlening@veenendaal.nl aan de gemeente:

 • Geef aan welke Duurzaam Wonen Lening je aan wil vragen (Consumptief, Hypothecair, of de Verzilverlening) 
 • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van beide eigenaren van de woning
 • Meest recente WOZ waarde van jouw woning
 • Getekende en gedateerde offertes met de maatregelen. De offerte moet “onder voorbehoud van financiering via Duurzaam Wonen Lening” gedateerd en getekend zijn door zowel de aanvrager(s) als de leverancier. De offertes mogen niet ouder dan 2 maanden zijn.

Vervolgens stuurt de gemeente je via e-mail een aanvraagformulier. Je vult dit formulier in en stuurt het terug aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of je aan de voorwaarden voldoet en stuurt je hierover een brief. 

Stap 2: Toets door SVn

In de toewijzingsbrief van de gemeente staat een link naar het formulier van het SVn. Het SVn bekijkt of je aan alle financiële voorwaarden voldoet.

Stap 3: uitbetaling door SVn

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het SVn de door jou ingediende facturen uit via een bouwdepot.

Meer informatie

Heb je vragen over deze lening? Neem dan contact op via duurzaamwonenlening@veenendaal.nl.

Meer informatie kan je ook vinden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting via www.svn.nl.