Het tuinproject van Martin van Roosendaal

De tuin van Veenendaler Martin van Roosendaal kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Het gras bevatte weinig gras meer, de planten werden snel dor en het regenwater stroomde zo via de regenpijpen het riool in. Zonde! Martin pakt zijn tuin groots en duurzaam aan!

Het verhaal van Martin van Roosendaal

“Mijn grasveld(je) van plm. 18 m2 telde - naar verhouding - weinig grassprieten; wel veel mos en andere plantjes. Groen, dat wel. Maar toch niet de aanduiding grasveld waard. Bovendien vertoonde een aantal planten en struiken in de (vaak gortdroge) border steeds vroeger in het jaar verdorrings- en verbrandingsverschijnselen.

Tijd voor rigoureuze maatregelen, dus. Het plan: gras eruit, water naar de kwetsbare border brengen, het van het terras aflopende regenwater infiltreren, en droogte- en hittebestendig groen planten.

Duurzaam omgaan met regenwater

Met hulp heb ik het gras afgestoken en ruim twee kuub grond afgegraven. Aan de kant van de droge border is diepte gemaakt voor een wadi die via een geul vanaf de andere kant van de tuin door een afgekoppelde regenpijp wordt gevoed. De wadi en de geul en hun taluds zijn met sedummatten bekleed. Aan de rand van het terras zijn vijf infiltratieblokken ingegraven welke samen 180 liter water kunnen opzuigen en geleidelijk aan de ondergrond afgeven.

Hittebestendige planten

Er is op vier plekken met leem en stenen niveauverschil gemaakt om de droogte- en hittebestendige beplanting snel droge voeten te geven. In de lengterichting van de tuin ligt nu een slingerend pad van rode flagstones met aan het eind een klein terras om ook aan het eind van de middag nog even in de zon te kunnen zitten. Stenen er uit, groen er in? Nee, eerder andersom. Maar toch ook ja: want langs de rand van het terras zijn wat stenen weggehaald waarvoor in de plaats sedum is gelegd.

Daken vergroenen

Aansluitend aan het tuinproject heb ik de daken van een dakkapel en de schuur/ carport van sedummatten voorzien. Een regenton van 250 liter was aan die kant van het huis al eerder geplaatst. De regenpijp die die ton vult, wordt komend voorjaar ook afgekoppeld om het water daaruit op te vangen in de groenborder daar direct voor.

Duurzaam project

Het was een leuk project om te bedenken en uit te voeren, en daardoor een bijdrage te leveren (zonnepanelen heb ik inmiddels ook laten plaatsen; en koken met inductie is ook binnenkort aan de beurt) aan het zo duurzaam mogelijk maken van het effect dat ons doen en laten op onze leefomgeving heeft. En de subsidie voor het vergroenen en afkoppelen wordt met blijdschap en dank tegemoet gezien.

Met dank aan regenwatercoaches Renee Kleijn en Lanny Olie voor hun enthousiaste betrokkenheid.”