Riolering

Omdat het riool verstopt kan raken, is het goed om te weten hoe het werkt en wat je wel of niet kan doorspoelen in het toilet, de gootsteen of het afvoerputje. Lees hierover op deze pagina. 

De riolering in Veenendaal is op zich al duurzaam, het zorgt ervoor dat afvalresten niet in het milieu terechtkomen. Op veel plekken ligt tegenwoordig ook al een gescheiden rioolstelsel, waarbij regenwater en vuilwater apart van elkaar worden afgevoerd. Zo belasten we de riolering het minst en de kans op overstromen neemt af. Geen overstromingen betekent schone straten, geen milieuvervuiling en geen uitbraak van ziektes. 

Straatputten (die heten kolken) zijn bedoeld om schoon regenwater af te voeren. Dat water komt direct in het oppervlaktewater en bodem terecht, zonder eerst gezuiverd te worden. Het water in de bodem is belangrijk voor bomen en planten, het bodemleven en de drinkwatervoorziening. Het oppervlaktewater in sloten en meertjes zorgt voor een mooie omgeving voor mens en dier. Een gezonde leefomgeving betekent ook een groene en koele leefomgeving. Door de klimaatverandering wordt dit nog belangrijker.

In Veenendaal ligt er voor het grootste deel nog een gemengde riolering, hierin wordt vuilwater én regenwater door elkaar heen afgevoerd. In nieuwbouwwijken en bij reconstructies leggen we de laatste jaren gescheiden rioolstelsels aan. Vuilwater en regenwater wordt dan gescheiden. Het regenwater wordt via straatputten direct afgevoerd naar het oppervlaktewater of komt in de bodem terecht.

Als je je auto op de stoep wast, dan komt het water met daarin schadelijke stoffen via de straatkolken direct in het oppervlaktewater en bodem terecht, zonder eerst gezuiverd te worden. Het gaat bijvoorbeeld om olie- en rubberresten, auto-shampoos en zware metalen. Steeds vaker zijn auto-shampoos milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Maar dit wil nog niet zeggen dat het goed is dat deze stoffen in het milieu komen.

Het is daarom beter voor het milieu om je auto te (laten) wassen in een wasstraat, dan zelf op straat je auto te wassen. Zo voorkom je dat zeepresten en andere schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is extra belangrijk in nieuwere wijken waar het water rechtstreeks de sloot instroomt.

Het is belangrijk dat je weet welk soort riool in jouw straat ligt. Bij verkeerd gebruik van een regenwaterriool kunnen er milieuproblemen optreden en dat zou zonde zijn. Denk aan watervervuilende activiteiten, zoals het wassen van auto’s of het schrobben van tegels met chloor. Op onderstaande kaart kun je de regenwaterriolen in Veenendaal zien. Bekijk de kaart op een volledig scherm.

Lukt het je niet om de kaart te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Michiel Blok, via michiel.blok@veenendaal.nl. Hij informeert je graag over het onderwerp.

Verstopte toiletten, water dat opborrelt. In Veenendaal hebben we geregeld te maken met stankoverlast en storingen in de rioolgemalen. Onze rioolbeheerders doen letterlijk hun stinkende best om alles op te lossen. De grootste boosdoeners van vastgelopen gemalen zijn vochtige doekjes die door het toilet worden gespoeld.

Geen doekjes door het toilet spoelen

In Veenendaal hopen zich wekelijks honderden kilo’s doekjes, uitwerpselen en voedselresten op in het riool en hierdoor ontstaan verstoppingen en stankoverlast. De doekjes zorgen voor storingen en verstoppingen in de pompgemalen van de riolering en de afvalwaterzuivering. Het gaat om schoonmaakdoekjes, babydoekjes, snoetenpoetsers en make-up removerdoekjes.

Voorkom overstromingen of een dikke rekening

Als je vochtige doekjes door je toilet spoelt, raakt je eigen riolering vroeg of laat ook verstopt en moet je een rioleringsbedrijf laten komen. Door de verstopping kan je toilet overstromen en je betaalt dan een dure rekening. 

Pedaalemmertje in je toilet

Wat is de oplossing? De meeste mensen hebben al een pedaalemmertje bij hun toilet staan. Doe daar ook de vochtige doekjes in. De volle pedaalemmerzak doe je bij het restafval. Een eenvoudige maatregel, waarmee we verstoppingen en stankoverlast voorkomen. En beter voor het milieu!

Nog meer weten? Kijk dan op weetwatjedoorspoelt.

Hoochbeen en Rembrandtlaan

In de straat Hoochbeen heeft de gemeente infiltratiekratten aangelegd en in de Rembrandtlaan een wadi. Hiermee wordt het riool minder belast én de kratten en wadi houden het water vast in de bodem. Op deze manier geven we regenwater direct terug aan de natuur in perioden van droogte. Bij het auto wassen op straat direct naast de wadi of de infiltratiekratten gaat de waterkwaliteit enorm achteruit.