Opgave Duurzaam Veenendaal

In 2050 is Veenendaal duurzaam en toekomstbestendig. We zijn dan circulair: onze producten komen terug in de kringloop als grondstoffen. Ook zijn we energieneutraal en hebben we een klimaatbestendige omgeving.

Met de opgave Duurzaam Veenendaal wil de gemeente Veenendaal deze doelen bereiken. Voor elk doel is een programma opgezet. Zo willen we onze samenleving aanpassen. Want we vragen meer van de aarde dan deze aankan.

De gevolgen hiervan, zoals klimaatverandering, merken we ook in Veenendaal. We hebben te maken met heftige regenbuien. Deze wisselen af met extreme droogte, waardoor veel groen in de stad sneuvelt. Bovendien worden onze grondstoffen en voedsel steeds schaarser en duurder.

Zulke uitdagingen vragen inzet van ons allen. Van de gemeente, ondernemers, instellingen, scholen en inwoners. Samen maken we van Veenendaal ook voor de volgende generaties een fijne plek om te leven. Groen, gezond, veilig én betrouwbaar.

Een duurzaam Veenendaal kan alleen met jou!

Beleidsplannen

De opgave Duurzaam Veenendaal staat niet op zichzelf. Hij heeft nauw te maken met andere plannen en visies. Bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte. Ook houden we rekening met duurzaamheid bij projecten, door middel van een puntensysteem. Kijk op www.veenendaal.nl voor meer informatie hierover.

De Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte kan je hieronder downloaden. Lukt het je niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact met ons op via duurzaam@veenendaal.nl. We informeren je graag over het onderwerp.

Download de Omgevingsvisie Download het Omgevingsprogramma