Circulariteit

In 2030 is Veenendaal 50% circulair. En in 2050 zijn we dat volledig. Een ‘circulaire economie’ is een systeem waarin we onze grondstoffen en producten hergebruiken. Ze verliezen hun waarde niet als afval, maar keren terug in het systeem. Zo zorgen we voor een ‘cirkel’ en maken we geen inbreuk op de natuur.

Nu is dat nog heel anders. In onze economie winnen we grondstoffen voor materialen en producten. Na een korte gebruikstijd veranderen ze in afval en winnen we weer nieuwe grondstoffen. Daardoor worden grondstoffen steeds schaarser en raken ze zelfs op, want je kunt grondstoffen niet eeuwig blijven delven.

Circulariteit betekent niet ‘inleveren’. Er liggen juist veel kansen. Bijvoorbeeld op financieel en sociaal gebied. Zo besparen we straks veel geld door hergebruik, want er zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. En het hergebruik en reparatie van producten kan lokaal veel werk opleveren.

Programma Circulair Veenendaal

Met het programma Circulair Veenendaal willen we een circulaire gemeente worden. Het hoofddoel van het programma is een volledig circulaire economie in 2050. Hierbij hoort de ambitie dat in 2050:

  • Gemeente, bedrijven, instellingen, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de kringloop van grondstoffen te sluiten
  • De hoeveelheid afval zo klein mogelijk is
  • De levensloop van producten zo lang mogelijk is

Om circulair te worden, zetten we ten eerste in op het verminderen van grondstoffen gebruik. Als we toch grondstoffen gebruiken, dan zijn dit hernieuwbare en beschikbare grondstoffen. Daarnaast richten we ons op het verlengen van de levensduur van onze producten. En wanneer producten niet langer bruikbaar zijn, worden deze hoogwaardig verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Dit betekent dat de kwaliteit hetzelfde blijft.

Er is een tijdlijn gemaakt met tussendoelen. Zo houden we bij of we op de goede weg zijn. Voor de komende jaren zijn er de volgende doelen:

  • In 2025 wordt er per inwoners nog maximaal 100 kilo restafval ingezameld. Minimaal 75% van het afval wordt gescheiden ingezameld, en minimaal 65% wordt gerecycled.
  • In 2030 gebruikt Veenendaal 50% minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen.
  • In 2040 gebruikt Veenendaal 75% minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen.
  • In 2050 worden zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen gebruikt. Producten en grondstoffen worden hergebruikt en er is nog nauwelijks afval.

Er komt veel kijken bij een circulair Veenendaal. Daarom moet de gemeente kiezen wat ze als eerste aanpakt. De komende jaren richten we ons op afval als grondstof en het helpen van bedrijven. Ook willen we zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door circulair te bouwen en onze gebouwen CO2-neutraal te maken.