Bescherming van kwetsbare soorten

In Veenendaal leven beschermde dieren en planten. Deze soorten leven in veel panden, bijvoorbeeld in de spouwmuur. Verbouwingen zoals isoleren kunnen hun verblijfsplaatsen wegnemen of ze zelfs doden. Heb je bouwplannen? Voer deze dan natuurvriendelijk uit.

Kwetsbare soorten in daken en muren

De komende jaren worden steeds meer woningen verduurzaamd. Zo isoleren meer inwoners hun woning om energie te besparen. Hierdoor komen kwetsbare soorten die in muren en daken leven in de knel. Voorbeelden hiervan zijn de huismus, gierzwaluw en de dwergvleermuis.

Normaal gesproken moet iedereen die wil isoleren, eerst onderzoek laten doen of deze diersoorten er zitten. Maar in Veenendaal willen we de veiligheid van kwetsbare soorten gaan borgen door één groot, algemeen plan. Dit heet het Soortenmanagementplan (SMP).

Een Soortenmanagementplan (SMP) is een plan voor alle beschermde soorten in onze gemeente die in of op gebouwen leven. Hiermee wil de gemeente de biodiversiteit langdurig gaan beschermen.

De Wet Natuurbescherming verbiedt het doden en verwonden van beschermde soorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen. Met een SMP doen we één keer ecologisch onderzoek naar alle gebouwgebonden beschermde diersoorten in Veenendaal. En vragen we ontheffing aan voor de hele gemeente. Deze ontheffing is tien jaar geldig.

Een SMP scheelt ook tijd en kosten als je bijvoorbeeld gaat isoleren. Normaal gesproken moet je voor elk bouwproject onderzoeken of er kwetsbare soorten zitten. Zijn er beschermde dieren aanwezig? Dan is het nodig om ontheffing te krijgen. Nu staat alle informatie over de mogelijk aanwezige kwetsbare diersoorten in het SMP. Ook staan hierin de maatregelen die je moet nemen.

Pre-SMP

Het maken van een SMP kost veel tijd. Daarom is er een periode van twee jaar waarin we nog niet aan alle eisen hoeven te voldoen. Tijdens deze pre-SMP doen we onderzoek voor het uiteindelijke SMP.

Een belangrijke voorwaarde voor het pre-SMP is dat woningeigenaren en isolatiebedrijven natuurvriendelijk isoleren.

Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen vogels en vleermuizen de kans om uit je woning te gaan, voordat de isolatiewerkzaamheden beginnen. Gaten waar deze dieren door naar binnen komen worden gedicht, terwijl ze wel nog naar buiten kunnen vliegen. Daarnaast zorgt het isolatiebedrijf voor vervangende nestplaatsen met kasten en kleine ruimten in de spouw.

Wil je gaan isoleren?

Kies een isolatiebedrijf dat bekend is met natuurvriendelijk isoleren. Kijk op www.natuurvriendelijkisoleren.nl/woningeigenaar of www.provincie-utrecht.nl voor een overzicht van isolatiebedrijven die hiervoor een training hebben gevolgd.

Misschien dat het daarna even duurt voor er iets wordt gedaan. Het isolatiebedrijf moet de werkzaamheden namelijk zo plannen dat er geen dieren doodgaan in het broedseizoen of midden in de winter. Het isolatiebedrijf kan ook vogel- en vleermuiskastjes ophangen. Hierdoor kunnen de vogels en vleermuizen in je tuin blijven wonen.

Het is belangrijk dat we zuinig zijn op onze soorten. Als je niet natuurvriendelijk isoleert (of laat isoleren), kan je daarom een boete krijgen. Dit geldt tijdens het pre-SMP alleen voor woningen ouder dan 1992 en met energielabel C of lager. Maar het is natuurlijk altijd beter om natuurvriendelijk te isoleren, ongeacht het energielabel.

Heb je een isolatiebedrijf?

Ben je een isolatiebedrijf en wil je natuurvriendelijk gaan isoleren? Het pre-SMP biedt een nieuwe set aan spelregels voor isolatiebedrijven bij de verduurzaming van particuliere woningen. Bij Provincie Utrecht kun je hiervoor een gratis training volgen zodat je kan isoleren volgens de nieuwe spelregels. Kijk daarvoor op www.provincie-utrecht.nl.