Geen ruimte meer voor bedrijven op elektriciteitsnet Utrecht

Categorieën

  • Bedrijfspand
  • Gemeente en regio

Het elektriciteitsnet in Nederland komt steeds verder onder druk te staan. Er is meer vraag dan aanbod van stroom. Er zijn snel maatregelen nodig zodat het bouwen van woningen en het verduurzamen van bestaande woningen kan blijven doorgaan. Voor bedrijven is er nu al geen ruimte meer op het net.

Zonder extra maatregelen ook woningen geraakt

Op woensdag 18 oktober heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het elektriciteitsnet te ontlasten. Zo hoopt men het net beter te benutten en meer klanten aan te kunnen sluiten. Voor bedrijven in provincie Utrecht is er op 31 oktober een webinar over dit onderwerp.

In november 2022 maakte netbeheerder TenneT al bekend dat het hoogspanningsnet in Utrecht de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit heeft bereikt. Dat vraagt om grote aanpassingen van het elektriciteitsnet. Naar verwachting duurt het tot uiterlijk 2029 voor het elektriciteitsnet in de regio is uitgebreid.

De oplossing: bouwen, spitsmijden en ander gedrag  

Netbeheerders vinden het sneller bouwen van elektriciteitsstations en het leggen van kabels belangrijk. Om dit mogelijk te maken moet de overheid sneller keuzes maken. Bijvoorbeeld over wanneer en waar iets aangelegd moet worden. Er moet ook sneller grond beschikbaar komen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. En vergunningen en procedures moeten worden versneld. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. Het elektriciteitsnet moeten we ook beter benutten. Bijvoorbeeld door spitsmijden financieel aantrekkelijker en minder vrijblijvend te maken. En het net zwaarder te belasten als dat veilig mogelijk is.  

Het nieuwe energiesysteem vraagt ook om ander gedrag van alle gebruikers. We moeten vooral elektriciteit gebruiken als er veel duurzame opwek van wind of zon is. En minder elektriciteit gebruiken tijdens piekuren.  

Beperken impact 

Netbeheerders willen met de op 18 oktober door het kabinet aangekondigde maatregelen het elektriciteitsnet meer ontlasten. Zo kunnen ze vertragingen voor woningbouw en impact op economische groei en de verduurzaming van Nederland beperken.