Gemeente en Bedrijvenkring ondertekenen Green Deal

Categorieën

  • Bedrijfspand
  • Gemeente en regio
  • Vergroenen

Op maandag 8 januari ondertekenden gemeente Veenendaal en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen. De ondertekening zorgt voor een verdere versterking van samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Volgens wethouder Marco Verloop is de Green Deal een belangrijke mijlpaal. “De afgelopen tijd is gebleken dat onze samenwerking naar een hoger plan moet worden getild. Met deze Green Deal staan er nu heldere afspraken op papier waarmee we kunnen toewerken naar duurzamere bedrijventerreinen.” BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg voegt toe: ‘Energievoorziening is niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom heeft het topprioriteit voor het bedrijfsleven.’

Duurzame bedrijventerreinen

In de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen nemen de gemeente en de BOV samen verantwoordelijkheid om te werken aan bedrijventerreinen die toekomstbestendig, groen en duurzaam zijn. Door goede afspraken en afstemming kan er nog beter worden verduurzaamd. Verduurzaming is nodig, maar ook een uitdaging. Bijvoorbeeld omdat de groei van hernieuwbare (duurzame) energie het stroomnet overbelast. Vooral bedrijven hebben last van de ‘file’ op het net, ofwel netcongestie. Op bedrijventerreinen kunnen ze elkaar helpen. Zo zijn bedrijven op Faktorij De Vendel en Nijverkamp samen op zoek naar oplossingen.

Dankzij de Green Deal komt er meer regie op zulke duurzame projecten. Wethouder Marco Verloop: “Bedrijven en bedrijventerreinen kunnen een zeer grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Of het nu gaat om energie, circulariteit of klimaatadaptatie: we hebben bedrijven hard nodig. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze Green Deal de juiste organisatie mogelijk maken voor meer actie en versnelling om de duurzame doelstellingen te halen.”

BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg ziet dat ondernemers verduurzamen belangrijk vinden, maar wel met een stabiel energienet: ‘Vanwege de netcongestie moeten ondernemers nu bijvoorbeeld hun zonnepanelen afkoppelen of ze kunnen niet groeien. Daarom heeft de energievoorziening voor ons de hoogste prioriteit. Want dan kunnen we verduurzaming blijven stimuleren. Voor ondernemers is verduurzamen ook noodzakelijk, aangezien het hun vastgoed toekomstbestendig maakt.’ 

Felicitatie van de provincie

Gedeputeerde André van Schie was ook aanwezig om de gemeente en de BOV te feliciteren met de Green Deal. De provincie Utrecht ziet de samenwerking in Veenendaal als een goed voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Utrecht. Van Schie: “De provincie is enthousiast over deze aanpak. Bij een aantal energieprojecten in Veenendaal zijn wij ook betrokken. Wij zien daar de meerwaarde van de goede samenwerking tussen gemeente en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal. Waar nodig willen wij deze samenwerking van harte ondersteunen.”