Veenendaal deelt zienswijzen op onderzoeksagenda’s windbeleid

Categorieën

  • Gemeente en regio

Provincies Gelderland en Utrecht werken aan een actualisatie van hun windbeleid. Hierin komen kaders voor waar windturbines geplaatst mogen worden. Eerst worden er Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Gemeente Veenendaal heeft nu haar zienswijzen hierop gedeeld.

De onderzoeksagenda of Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het proces van een MER (Milieu-EffectRapportage). In de NRD staat welke gebieden, alternatieven en milieu-aspecten worden meegenomen (reikwijdte) en hoe uitgebreid en op welke manier het onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau).

Gemeente Veenendaal heeft de plannen ingezien en hun zienswijze gedeeld.

Belangrijkste punten uit de zienswijzen

De gemeente benadrukt een aantal punten. Zo pleit Veenendaal voor een ruimte afstand tussen windturbines en dichtbebouwde gebieden. Omdat Veenendalers te maken krijgen met verschillende processen rondom windmolens die van invloed zijn op de leefbaarheid, vraagt de gemeente om een goede afstemming tussen overheden. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de ontwikkelingen binnen en buiten de provinciegrens om cumulatieve hinder in Veenendaal vast te stellen.