Netcongestie

Netcongestie op het elektriciteitsnet is als file op de snelweg. Op bepaalde tijden is er een grote vraag of juist groot aanbod van elektriciteit. Het landelijke hoogspanningsnet in Utrecht raakt dan overbelast.

Die overbelasting heeft gevolgen voor bedrijven en inwoners. Om het net én gebruikers te beschermen, zijn er nieuwe beperkingen. Ons elektriciteitsnet bestaat uit een laag-, midden- en hoogspanningsnet. Beperkingen gelden vooral voor het hoog- en middenspanningsnet. Hier hebben met name grotere bedrijven last van.

Toch zijn er ook steeds vaker problemen op het laagspanningsnet. Hier zijn woningen en kleine bedrijven op aangesloten met een aansluiting voor kleinverbruik (minder dan 3x80 ampère).

Er gelden al langer beperkingen voor het terugleveren van elektriciteit. Sinds november 2022 zijn er ook beperkingen voor het uitbreiden van bestaande aansluitingen, en aansluitingen voor grootverbruik.

Een aansluiting voor grootverbruik heb je vaak nodig voor warmtepompen, meerdere laadpalen of productieprocessen. Zo'n aansluiting heeft 3x80 ampère. 

Wachtlijst

Stedin kan je wel voorzien van zo'n aansluiting, maar er is een wachtlijst voor de afname van elektriciteit.

TenneT onderzoekt de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met de vraag naar elektriciteit. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe aansluitingen. Tijdens dit onderzoek plaatst Stedin nieuwe aanvragen voor grootverbruik in onze regio op een wachtlijst.

TenneT verwacht dat zij in de zomer van 2023 de uitkomst van het onderzoek bekend maken. Zodra dan blijkt dat er iets kan, kent Stedin de grootverbruikklanten op de wachtlijst op volgorde beschikbaar vermogen toe.

Het is dus nog onduidelijk of én wanneer er extra ruimte beschikbaar komt. En of dit voldoende is voor alle aanvragen op de wachtlijst. TenneT geeft ook aan dat de werkzaamheden die moeten leiden tot extra capaciteit in het meest gunstige geval pas in 2027 zijn afgerond.

Als inwoner merk je steeds meer van netcongestie. Heb je zonnepanelen? Dan kan het goed zijn dat ze soms opeens minder opwekken, omdat de opgewekte stroom dan niet aan het net geleverd kan worden. Het net kan het niet aan.

Als je zonnepanelen elektriciteit opwekken die je niet meteen gebruikt, wordt deze teruggeleverd aan het net. Wanneer de zon schijnt, kan er daardoor 'file' ontstaan. Er zijn immers dan veel mensen die door de zon veel opwekken.

Om je zonnepanelen te beschermen, schakelen de omvormers vanzelf uit. Daardoor wek je minder op. Maar het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat je zonnepanelen anders kapot gaan.

Gemeente Veenendaal is geen beheerder van het elektriciteitsnet. Daardoor hebben wij geen directe invloed op de problemen en oplossingen. Wel zijn we voortdurend in gesprek met Stedin en TenneT.

De gemeente heeft samen met Stedin en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal een plan van aanpak opgesteld én een werkgroep opgericht om aan de slag te gaan met:

 • Monitoren: waar wordt op welk moment netcongestie een probleem én op welke locatie. Dat vraagt van ons om de juiste informatie aan elkaar te koppelen. Rond thema's als opwek van duurzame energie, bestaande bouw, nieuwbouw en mobiliteit. Deze informatie delen we met de regio en de provincie om planningen op elkaar af te stemmen en om tijdig slimme oplossingen in beeld te krijgen.
 • Communicatie: binnen en buiten het gemeentehuis delen we actief informatie over netcongestie. We informeren inwoners en ondernemers over netcongestie en wat we er samen wel/niet aan kunnen doen.
 • Onderzoek: we doen onderzoek naar kansen voor opslag van duurzame energie en andere slimme oplossingen waarmee we problemen rond netcongestie aan kunnen pakken.
 • Aan de slag: we gaan met ondernemers en de netbeheerder slimme oplossingen op bedrijventerrein Nijverkamp uitwerken en toepassen. Ook de provincie Utrecht is hierbij betrokken, zodat we ook kunnen leren van oplossingen die elders toegepast worden.
 • Faciliteren netverzwaring: we zorgen dat we onze interne processen op orde hebben als de netbeheerder het net wil verzwaren. Hiervoor moeten zij fysieke maatregelen nemen.
 • Actuele ontwikkelingen: we spelen in op actuele zaken die zich voordoen. En we gaan op zoek naar oplossingen of naar andere goede stappen die we kunnen zetten. Bijvoorbeeld door onze eigen beleidskaders kritisch te bekijken.

Gebruik elektriciteit meteen

Gebruik elektriciteit op het moment dat de zon schijnt. Zo voorkom je dat er pieken ontstaan op het net.

Ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun elektrisch wagenpark opladen. En inwoners kunnen auto opladen en wassen draaien.

Meld storingen

Maak melding bij de netbeheerder wanneer je zonnepanelen niet terugleveren. Netbeheerders hebben ondanks alles een leveringsplicht, ook voor teruglevering. Ze zullen problemen op het net zo snel mogelijk moeten oplossen.

Meld je storing op www.stedin.net.

Lees de tips van provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een website met oplossingen voor netcongestie. Dit zijn oplossingen voor:

 • Kantoren en onderwijsgebouwen
 • Verzorgingshuizen
 • Distributiecentra zonder koeling
 • Melkveehouderijen
 • Restaurants en supermarkten
 • Basis-oplossingen voor iedereen

Bekijk de oplossingen op www.energietransitieutrecht.nl.

Laat je helpen

De gemeente hoort graag van ondernemers die willen verduurzamen, maar last hebben van netcongestie. Stuur een mail naar duurzaam@veenendaal.nl.