Klimaatbestendigheid

Het klimaat verandert. We bereiden ons voor op de gevolgen hiervan, zoals hitte en wateroverlast. Dit doen we door onze omgeving aan te passen. Zo is Veenendaal in 2050 klimaatbestendig.

In onze gemeente merken we steeds meer van een klimaat dat verandert. Zo is er bijvoorbeeld vaker wateroverlast na een flinke regenbui. En moeten er een groot aantal bomen vervangen worden, omdat ze verzwakt zijn door droogte.

Als gemeente gaan we daarom de omgeving aanpassen om de stad tegen zulke gevolgen te beschermen. Bijvoorbeeld door een andere indeling van de openbare ruimte en door anders te bouwen. Als we niets doen, wordt prettig wonen en werken lastiger. Daarnaast zouden er hoge kosten zijn: een schadepost van miljoenen euro’s per jaar.

Programma Klimaatbestendig Veenendaal

Met het programma Klimaatbestendig Veenendaal bereiden we ons voor op het verwachte klimaat. Het hoofddoel van het programma is een klimaatbestendig Veenendaal in 2050.

In 2050 voldoet onze gemeente aan de volgende eisen:

 • Veenendaal is groen en weerbaar tegen klimaat en wateroverlast. Hierdoor kan iedereen prettig wonen en werken
 • Er zijn weinig gevolgen van hittestress doordat we vergroenen
 • Er zijn weinig gevolgen van lange tijden van droogte, doordat we regenwater vasthouden
 • Er is weinig wateroverlast bij lange en heftige regenbuien
 • Gebouwen zijn voorbereid op de dingen die we moeten doen bij overstromingen, om zo de gevolgen te beperken

We passen onze omgeving aan om klimaatbestendig te worden. Hiervoor kijken we eerst naar wat nodig is om de gevolgen van het veranderende klimaat te beperken. Zo richtten we ons de afgelopen jaren op het voorkomen van wateroverlast. De komende jaren gaan we ons ook richten op overlast van hitte en droogte. Daarnaast willen we bijdragen aan het verbeteren van het aantal planten- en dierensoorten. Dit heet biodiversiteit. We doen dit bijvoorbeeld door de omgeving te vergroenen.

Om de omgeving aan te passen, gebruiken we een landelijke maatlat. Deze helpt ons met inrichten en bouwen. De maatlat helpt ons ook met richtlijnen voor wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling, en overstromingen. Voor werkbare oplossingen in onze omgeving kijken we eerst waar we kwetsbaar zijn. Daarna stellen we doelen en een strategie op. Tot slot gaan we aan de slag.

Er is een tijdlijn gemaakt met meetbare tussendoelen. Zo houden we bij of we op de goede weg zijn. Deze tussendoelen zijn:

 • Bij overstromingen wordt schade aan gebouwen en elektrische installaties beperkt. De hoofdwegen blijven begaanbaar
 • Er komen meer plekken waar het koel is in de buurt van elk huishouden
 • Er komt meer groen in de wijk
 • Er komt meer schaduw langs belangrijke routes
 • Plekken in onze omgeving krijgen meerdere functies
 • De biodiversiteit verbetert
 • Er wordt steeds meer regenwater vastgehouden in de openbare ruimte én op eigen terrein
 • Er komen meer groene daken
 • Een groter deel van het riool is afgekoppeld
 • Nieuwbouw wordt klimaatbestendig

In Veenendaal staan meer dan 31.000 gemeentelijke bomen. Deze zorgen voor verkoeling in de zomer, helpen tegen wateroverlast, zuiveren de lucht én zijn goed voor dieren. Veenendaal wil daarom gezonde bestaande bomen beter beschermen. Ook zoekt de gemeente naar geschikte plekken om bomen toe te voegen.

Lees alles over ons bomenbeleid op onze pagina over bomen.