Gemeente Veenendaal partner in Energie Diensten Centrum

Categorieën

  • Gemeente en regio

Voordeel voor huiseigenaren

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen en gebouwen duurzaam verwarmd worden. Dat geldt ook voor gemeente Veenendaal. Om woningeigenaren efficiënt te kunnen ondersteunen en hen waar mogelijk extra voordeel te bieden, is gemeente Veenendaal partner geworden in het Energie Diensten Centrum. Het Energie Diensten Centrum is een initiatief van de provincie Utrecht.

Wat doet het EDC?

In het EDC bundelen de gemeente Veenendaal, 20 Utrechtse gemeenten en de provincie hun krachten. Het EDC fungeert bijvoorbeeld als penvoerder bij gezamenlijke inkoop, subsidieaanvragen en het afsluiten van contracten met marktpartijen. Ook het gezamenlijk inkopen van data, tools en (ICT-)systemen behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast worden in het EDC ook ervaring, informatie, tools, middelen en kennis gedeeld. Ook lokale energie-initiatieven kunnen via de deelnemende gemeenten op termijn profiteren van het EDC.

Kijk voor meer informatie over het Energie Diensten Centrum op www.energiedienstencentrum.nl