Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Categorieën

  • Gemeente en regio
  • Mijn buurt van het gas af

Vanaf de derde week van oktober vindt er aan de grenzen van Veenendaal onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning nog beïnvloeden. Dit is een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis.

Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. 

Seismisch onderzoek 

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt).

De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl

Heb je vragen? Mail dan naar info@scanaardwarmte.nl