Steeds meer kantoren hebben minimaal label C

Categorieën

  • Bedrijfspand
  • Gemeente en regio

Het aantal kantoorpanden in Veenendaal dat nog niet voldeed aan energielabel C is in 2023 teruggebracht van 270 naar 60 kantoorpanden. Dit is gelukt dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente Veenendaal en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal voldoen aan energielabel C.

De eigenaar van het pand moet energiebesparende maatregelen treffen om te voldoen aan het minimale vereiste energielabel C. In het afgelopen jaar hebben de gemeente Veenendaal en de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) op verschillende manieren kantooreigenaren geïnformeerd, onder andere via informatiebijeenkomsten, brieven en nieuwsberichten.

Motiveren en controleren

In de komende maanden blijft de gemeente Veenendaal zich richten op het verminderen van het aantal kantoorpanden dat niet voldoet aan energielabel C. Wethouder Marco Verloop benadrukt het positieve resultaat van de daling: “Dat in Veenendaal dit aantal gedaald is van 270 naar 60 is een mooi resultaat. Maar we zijn er nog niet. De doelstelling is vanzelfsprekend dat alle kantoren in Veenendaal, waarvoor de verplichting geldt, ook daadwerkelijk het energielabel C of hoger hebben. We blijven daarom inzetten op het motiveren en controleren van kantoorpandeigenaren en kantoorpanden om te voldoen aan het energielabel. Hier volgt ook uit dat we in het uiterste geval moeten handhaven. De sanctie op het niet voldoen aan de energielabelplicht is niet gering, namelijk het sluiten van het kantoorpand.” 

Energieloket

Het Energieloket Veenendaal kan kantooreigenaren verder informeren over het nemen van de benodigde maatregelen en over energie besparen. Het mailadres van het Energieloket is energieloket@veenendaal.nl.