Energie opwek

Energie opwek in Veenendaal richt zich op zon op dak. Dit maakt bedrijven extra belangrijk op weg naar een energie-neutrale gemeente. Want op grote bedrijfsdaken wek je veel zonne-energie op. En ondanks beperkingen door netcongestie liggen er kansen, vooral als het lukt om de opgewekte energie direct zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door het elektrisch wagenpark op te laden.

De vorm van energie opwek moet passen bij de omgeving. Er is niet veel ruimte in Veenendaal. We zijn compact, dichtbebouwd, en hebben weinig buitengebied. Veenendaal zet daarom in op energie besparen en duurzame opwek in stedelijk gebied. Zoals op en aan gebouwen, op parkeerterreinen en in bermen.

Vanwege de beperkte ruimte ligt de focus niet op windenergie. Ook wil Veenendaal dat grote windmolens van andere gemeenten op ruime afstand staan van dichtbebouwde woonwijken. Zie ook onze pagina over de regio.

Een groot dak geeft kansen voor veel zonnepanelen. Hiermee kan je jouw bedrijf voorzien van gratis stroom. Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? Kijk dan op de Zonnekaart via www.duurzaamheids.geoapps.nl.

Tegenwoordig is de kans groot dat je de zonne-energie niet terug kan leveren aan het net. Dit komt door netcongestie, ofwel ‘file op het net’. Zonne-energie van grote daken kan je daarom vaak alleen zelf gebruiken. Je kan de stroom eventueel tijdelijk opslaan met een batterij.

Vanwege netcongestie is het belangrijk om je plannen door te geven aan de netbeheerder. Begin met de VerduurzamingsScan van Stedin. Hiermee krijg je meer inzicht in de gevolgen van jouw plannen. Je vindt de VerduurzamingsScan op www.stedin.net.

Wil je meer weten over netcongestie en de plannen van de gemeente? Kijk dan op onze pagina over netcongestie.

Heb je vragen over het nemen van zonnepanelen? Neem dan contact op met het Energieloket.

Op kleine bedrijfsdaken kan je vaak zonnepanelen plaatsen, net als op woningen. Vaak hoef je je geen zorgen te maken over netcongestie, ofwel ‘file op het net’. Dit geldt voor een aansluiting voor kleinverbruik (tot 3x80 Ampère) met een kleiner aantal zonnepanelen (tot ongeveer 200). Je kan niet gebruikte zonne-energie dan meestal gewoon terug leveren aan het net.

Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? Kijk dan op de Zonnekaart via www.duurzaamheidskaart.geoapps.nl.

Heb je vragen over het nemen van zonnepanelen? Neem dan contact op met het Energieloket.

Een solar carport is een overdekt parkeerterrein met zonnepanelen. Zo’n carport zorgt voor gratis groene stroom, koelte in de zomer én een dak tegen de regen. Perfect voor een elektrisch wagenpark.

Bedrijven uit Veenendaal hebben steeds meer interesse in solar carports. Jij ook? Neem dan contact met ons op via duurzaam@veenendaal.nl.

Voor energie opwek helpt de gemeente bedrijven op meerdere manieren. Zo kunnen ondernemers bij het Energieloket terecht voor onafhankelijk advies. Verder lopen er de volgende projecten:

Faktorij De Vendel

Tot 2025 kunnen 60 bedrijven op Faktorij De Vendel gratis advies en hulp krijgen bij verduurzaming. Duurzame energie opwek is hierbij een belangrijk thema. Het project geeft meer inzicht in hoe het terrein aardgasvrij kan worden.

Er is nog plek! Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar duurzaam@veenendaal.nl.

Green Deal

Samen met de Bedrijvenkring Ondernemens Veenendaal werken we samen aan duurzame bedrijven en bedrijventerreinen. In een Green Deal willen we onze doelen en samenwerkingsafspraken vastleggen. Zoals een pro-actieve aanpak voor meer zon op dak.

Maatschappelijk vastgoed en winkels

Op daken van maatschappelijk vastgoed en winkelvastgoed kan soms veel energie worden opgewekt. Bedrijven waar dit het geval is, krijgen hulp om deze kansen te benutten. We benaderen zulke bedrijven. Of neem zelf contact op via duurzaam@veenendaal.nl.

Smart Energy Hubs

Er komen twee projecten rondom Smart Energy Hubs. Dit zijn plekken met een balans tussen de opwek, opslag en het verbruik van energie. Zulke hubs zijn mogelijk een oplossing voor netcongestie.

De projecten gaan lopen op Faktorij De Vendel en Nijverkamp. Wil jij meedoen of meer informatie? Stuur een mail naar duurzaam@veenendaal.nl.

Er zijn verschillende regelingen voor bedrijven die zonnepanelen nemen. Voorbeelden zijn ISDE, SDE++, en belasting voordelen met MIA/Vamil. Kijk voor meer informatie op onze pagina over financiering.

Provincie Utrecht heeft een aantal subsidies voor zon op dak. Deze vind je op www.energietransitieutrecht.nl.