Energieneutraal

Veenendaal wil in 2050 energieneutraal en aardgasvrij zijn. We wekken dan net zo veel duurzame energie op als we verbruiken.

De energietransitie beperkt niet alleen klimaatverandering. Dankzij deze transitie heeft onze samenleving in de toekomst een robuuster, goedkoper en eerlijker energiesysteem. Een systeem waarin iedereen beschikt over betaalbare, schone energie. En een duurzame, gezonde en veilige omgeving met een hoge kwaliteit van leven.

Programma Energieneutraal Veenendaal

Het programma Energieneutraal Veenendaal (ENV) helpt inwoners en bedrijven in de energietransitie. Bijvoorbeeld met informatie, advies, financiering, en plannen om van het gas af te gaan. En de gemeente geeft natuurlijk zelf het goede voorbeeld!

Voor de periode 2022-2025 zijn er concrete hoofddoelen voor de kortere termijn gesteld. Deze doelen zijn:

  • 10% energiebesparing in 2025 (t.o.v. 2014)
  • 10% aardgasbesparing in 2025 (t.o.v. 2019)
  • 10% duurzame opwek in 2025.

Het programma Energieneutraal Veenendaal zet zich in voor verschillende thema's. We willen duurzaam wonen, duurzaam werken, duurzame mobiliteit én een voorbeeldrol vervullen. Daarnaast staan we open voor de laatste technische ontwikkelingen.

Voor deze aanpak is samenwerking onmisbaar. Zonder inwoners geen duurzaam wonen, zonder ondernemers geen duurzaam werken, en zonder de markt geen innovatie. Daarom maken we inwoners en bedrijven bewust van de transitie en stimuleren hen om mee te doen.

Het einddoel is een energieneutraal Veenendaal. Stap voor stap en buurt voor buurt werken we hiernaartoe. Met betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid als uitgangspunten. Omdat Veenendaal weinig grond heeft, zetten we vooral in op zonnepanelen op daken voor duurzame energie opwek.

Beleidsplannen

Programmaplan

De aanpak is verder uitgewerkt in het Programmaplan. Hierin staat hoe we onze ambities willen bereiken. Die ambities zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Hieronder kun je het programmaplan downloaden. Lukt het je niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact met ons op via duurzaam@veenendaal.nl. We informeren je graag over het onderwerp.

Download het Programmaplan

Transitievisie Warmte

Onze gebouwen en woningen moeten worden voorbereid om van het aardgas te gaan. In de Transitievisie Warmte staat hoe we dit buurt voor buurt gaan doen. Samen met inwoners en bedrijven worden gesprekken gestart. In de eerste buurten (Dragonder-Oost, De Faktorij en de Vendel) is dit al gebeurd.

Hieronder kun je de Transitievisie downloaden. Lukt het je niet om de bestanden of afbeelding te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact met ons op via duurzaam@veenendaal.nl. We informeren je graag over het onderwerp.

Download de Transitievisie Warmte

De gemeente bekijkt elk jaar of we goed op weg zijn om onze doelen te behalen. De belangrijkste resultaten van 2022 vind je op de pagina Resultaten Energieneutraal Veenendaal (2022).

De stap naar een aardgasvrij Veenendaal vraagt om verbouwingen. Inwoners en bedrijven zullen bijvoorbeeld gaan isoleren. In veel huizen leven kwetsbare diersoorten zoals vleermuizen, die hierdoor bedreigd worden.

Gemeente Veenendaal wil de biodiversiteit langdurig gaan beschermen met een Soortenmanagementplan (SMP). Dit is een biodiversiteitsplan voor alle beschermde soorten in onze gemeente, die op of in gebouwen leven. Een SMP draagt bij aan de bescherming én verbetering van de flora en fauna.

Met deze kennis kunnen we de dieren beter beschermen. Ook wordt de overstap naar een duurzaam Veenendaal makkelijker. Er hoeft namelijk niet voor elk bouw- en verbouwproject een ontheffing te worden aangevraagd.

Lees meer over het SMP en de bescherming van dieren op de pagina Bescherming van kwetsbare soorten.

Ook onze gemeentelijke organisatie verduurzaamt. Zo willen wij tot 2028 onze CO2-uitstoot met 40% verminderen (t.o.v. 2019).

De CO2-prestatieladder laat zien waar we staan. Dit is een meetinstrument dat inzicht geeft in onze uitstoot en ons energieverbruik. Elk jaar worden we hierop getoetst door een externe partij.

Meer weten? Kijk op onze pagina over de CO2-prestatieladder.

Wat betekent dit voor jou?

Samen gaan we verduurzamen. Hiermee help je het klimaat en je portemonnee. De eerste stap is energie besparen en opwekken. Zo bereid je je woning voor om van het gas af te gaan. Bekijk daarvoor de pagina Stappenplan.